Dermatologie

Een dermatoloog is een arts gespecialiseerd in aandoeningen van de huid, nagels, haren en slijmvliezen. Te denken valt onder andere aan eczeem, psoriasis, verschillende vormen van huidkanker, huidinfecties van velerlei aard, allergieën, spataderen, geslachtsziekten, tropische huidaandoeningen en ziekten van haren en nagels. Er bestaan meer dan 3000 verschillende huidziekten.

TeleDermatologie

De afdeling Dermatologie maakt gebruik van TeleDermatologie. Hiermee kan de huisarts digitale foto's met begeleidende tekst via een beveiligde internetverbinding aan de dermatoloog voorleggen. De dermatoloog beoordeelt de foto's en stuurt zijn bevindingen terug naar de huisarts. Hierdoor kan vaak een snelle diagnose worden vastgesteld.

Verwijzing nodig?

U heeft een verwijzing van uw huisarts of andere specialist nodig.

Spreekuur

De dermatologen houden uitsluitend spreekuur op de polikliniek in het Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam. Er is geen samenwerkingsverband, achterwachtfunctie  of waarnemingsregeling van kracht met ZBC’s (praktijken van artsen aan huis) in de regio Rotterdam /Barendrecht.