Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. Ergotherapie krijgt u als u gewone, dagelijkse handelingen niet meer naar wens kunt uitvoeren als gevolg van een ziekte, trauma (letsel), over- of onderbelasting van (een deel van) het lichaam, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of een handicap.

Wat kan de ergotherapeut voor u doen?

De ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan opstaan, wassen, aankleden, koken, eten en naar het toilet gaan. Maar ook werken, hobby's, schrijven en computeren.

Hoe moeilijk zo'n gewone handeling kan zijn, ontdekt u pas als er (tijdelijk of blijvend) iets aan uw gezondheid verandert.

Een ergotherapeut behandelt u met het doel om de dagelijkse handelingen die voor u belangrijk zijn, zo zelfstandig mogelijk te blijven uitvoeren. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden en de wensen van de hulpvrager.

Verwijzing

Tijdens opname in het ziekenhuis kunnen mensen van alle leeftijden, met allerlei aandoeningen en in alle fasen van het ziekteproces door de behandelend medisch specialist worden verwezen naar de afdeling ergotherapie. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij een handelingsprobleem hebben en/of ervaren.

Behandeling tijdens opname (klinisch)

Tijdens opname in het ziekenhuis kan het advies van een ergotherapeut nodig zijn. In dat geval komt de ergotherapeut op de afdeling langs. De verwijzing komt van de medisch specialist.

Op de afdeling neurologie worden patiënten met een beroerte (CVA) door een ergotherapeut behandeld met betrekking tot de handfunctie en/of cognitieve problemen. Tevens worden adviezen gegeven over het natraject.

Ook op de andere afdeling in het ziekenhuis kan de ergotherapie ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld voor patiënten die moeite hebben om zich aan te kleden, te schrijven of een andere beperking ervaren. Samen wordt er bekeken of er een oplossing is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

De afdeling Ergotherapie is ook bereiken via het e-mailadres: ergotherapie@ikazia.nl