Geestelijke verzorging

In Ikazia werken twee geestelijk verzorgers. Behalve voor gesprekken kunt u ook een beroep op hen doen voor Bijbellezing, gebed en zegening, de bediening van de ziekenzalving of het Heilig Avondmaal. Dit kan voor u persoonlijk of met uw naasten. 

Onze geestelijk verzorgers zijn:

  • Ds. J.A.P. Vlasblom
  • Ds. mw. A.H. Tamminga

De hoofdtaak van deze geestelijk verzorgers is het pastoraat, de zielzorg aan patiënten. Indien gewenst worden zij ingeschakeld bij de begeleiding van patiënten. Daarnaast spelen de geestelijk verzorgers ook een rol bij de begeleiding van ongeneeslijk zieke patiënten en hun familieleden. Zij bieden een luisterend oor, houden een hand vast. De mens is immers meer dan alleen een lichaam. Vaak is er behoefte om over het proces van ziek zijn en over leven en sterven te praten.

Wanneer u er prijs op stelt dat de geestelijk verzorger bij u langs komt, dan kunt u via de verpleegkundige een gesprek aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina Geloof en Spiritualiteit