Intensive Care

Een speciaal opgeleid team van specialisten en verpleegkundigen behandelt de patiënt die opgenomen is op de afdeling Intensive Care geneeskunde (IC).

Wat kunt u als bezoeker van de afdeling Intensive Care verwachten?

Een kenmerk van de Intensive Care (IC) is de grote hoeveelheid apparatuur. Door middel van deze zogenaamde ‘bewakingsapparatuur’ worden de verschillende lichaamsfuncties van de patiënt zeer nauwkeurig gecontroleerd en bewaakt.

Ook kan de apparatuur bepaalde lichaamsfuncties (tijdelijk) overnemen (beademing, nierfunctievervangende therapie).

Wanneer komt de patiënt op de IC te liggen?

Een patiënt wordt in een aantal gevallen op de Intensive Care geplaatst:

  • bij zeer ernstige ziekten, waarbij behandeling nodig is met intensieve bewaking en verzorging;
  • wanneer belangrijke lichaamsfuncties (ademhaling, nierfunctie, bloeddruk e.d.) door apparatuur moeten worden overgenomen;
  • standaard na een grote operatie;
  • wanneer na een operatie moeilijkheden verwacht kunnen worden (bijvoorbeeld bij verminderde werking van hart of longen).