Meer over Klinische psychologie

Een andere manier waarop de klinisch psycholoog kan helpen om uw gezondheid en welbevinden te verbeteren, is via psychologische behandeling (gesprekken). Deze gesprekken zijn bedoeld om de last van uw ziekte of medische behandeling te verminderen. Vaak kunnen enkele gesprekken al voldoende zijn. Wij gaan met u na welke mogelijkheden u al in huis heeft om met uw klachten om te gaan. Of hoe u deze kunt vergroten. Soms is eerst psychologisch onderzoek nodig om precies te weten welke mogelijkheden en kwaliteiten u heeft om uw klachten te verbeteren. Soms kan ook meteen een begin worden gemaakt om uw klachten te verbeteren. Vanzelfsprekend wordt met u besproken wat de handigste aanpak is.

Zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen en ouderen kunnen door de medisch specialist naar de afdeling Klinische Psychologie worden verwezen. Waar nodig zal bij de diagnostiek of behandeling ook de naasten van de patiënt betrokken worden. Bij kinderen die door de kinderarts worden verwezen, is dat altijd het geval. Kind en ouders horen bij elkaar.

Wie komt er bij de klinisch psycholoog?

  • Patiënten waarbij de medisch specialist meer informatie wil hebben over de (neuro)psychologische gevolgen van ziekte, behandeling of hersenletsel
  • Patiënten die beter willen omgaan met een chronische ziekte, zoals kanker, ziekte van Crohn, hart- en longziekten, multiple sclerose, diabetes mellitus en de ziekte van Parkinson
  • Patiënten die zich langere tijd moeten houden aan medische voorschriften (medicijnen, dieet, zelfcontrole, etc.)
  • Kinderen met ontwikkelingsproblemen
  • Patiënten met pijnklachten

Spreekuren

Eerst zal de medisch specialist met u de verwijzing naar de klinisch psycholoog bespreken. De reden van verwijzing heeft altijd te maken met de klacht waarvoor u in het ziekenhuis wordt behandeld. Als u toestemt, zal de medisch specialist voor u een verwijzing naar de afdeling Klinische Psychologie regelen. Alleen de medisch specialist uit het Ikazia ziekenhuis kan u verwijzen. Dat betekent dat u niet zelf een afspraak met onze afdeling kunt maken. U kunt wel een verwijzing naar onze afdeling met uw specialist bespreken.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan zal onze afdeling proberen u op werkdagen binnen 24 uur te bezoeken. Bent u niet opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt de verwijzing in het team van psychologen besproken en ontvangt u per brief een afspraak. We proberen deze afspraak op een zo redelijk mogelijke termijn te realiseren