Laboratoriumonderzoek bij MML

Door microbiologisch onderzoek worden verwekkers van infectieziekten opgespoord. Door middel van kweek wordt gekeken of er bepaalde ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, schimmels aanwezig zijn. Met behulp van microscopisch onderzoek wordt gekeken of parasieten aanwezig zijn. Ook kan in het bloed met bepaalde laboratoriumtesten specifieke antistoffen tegen deze ziekteverwekkers worden aangetoond. Het Medisch Mircrobiologish Laboratoium (MML) voert een actief kwaliteitsbeleid en bezit het hierbij behorende NEN-EN-ISO 15189 kwaliteitskeurmerk.

Materiaal dat over is?

Het restant van materiaal dat na onderzoek over is, wordt minimaal zeven dagen bewaard. Bloedrestanten worden negen maanden bewaard. Van deze materialen kan op verzoek van uw behandelend arts aanvullende onderzoeken worden verricht.
Het medisch microbiologisch laboratorium kan uw materiaal ook gebruiken als testmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval is het niet herkenbaar van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw materiaal voor deze doeleinden, dient u dit bij het inleveren of afname van het materiaal kenbaar te maken aan de medewerker.

Doorlooptijden onderzoek

Niet alle testen worden op het laboratorium van het Ikazia ziekenhuis uitgevoerd.een deel van de testen wordt in laboratoria van andere ziekenhuizen uitgevoerd.

Uitslagen

De uitslagen van uw aangevraagde bloedonderzoeken krijgt u via uw specialist en/of huisarts. Medewerkers van het laboratorium geven geen uitslagen aan patiënten door.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie via de website van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NVMM).