Longziekten/COPD

De longarts is een gespecialiseerd arts die ziekten van het ademhalingssysteem onderzoekt en behandelt. COPD, astma, longkanker en infecties van de ademhalingswegen zijn aandoeningen die onder andere tot het aandachtsgebied behoren.


Deze pagina's geven u informatie over de werkwijze van de longartsen in ons ziekenhuis.

Verwijzing nodig?

U heeft een verwijzing van uw huisarts of andere specialist nodig.