Maatschappelijk werk

Wanneer u ziekt bent en in het ziekenhuis wordt behandeld of opgenomen, kan dat zorgen en vragen bij u of uw naasten oproepen. De afdeling Medisch maatschappelijk werk kan u bij zorgen en vragen ondersteunen en begeleiden.

Voor wie?

De afdeling Medisch maatschappelijk werk is er voor alle patiënten (en hun naasten) die behandeld worden of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Maatschappelijk werk biedt psychosociale zorg, dat betekent dat er naast de lichamelijke kant van de ziekte ook aandacht is voor de psychische kant en de sociale kant. Bijvoorbeeld emoties en relaties of gevolgen voor wonen en werken.

Ikazia wil patiënten zo goed mogelijk ondersteunen bij hun ziekte of aandoening. De psychosociale zorg maakt daarom deel uit van de zorg die Ikazia biedt. Er is een aantal patiëntengroepen waarbij de afdeling Medisch maatschappelijk werk standaard betrokken is:

  • alle ouders/verzorgers van te vroeg geboren kinderen
  • partners/ ouders en/of verzorgers van patiënten die langer dan drie dagen aan de beademing op de intensive care liggen.
  • patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie bieden wij een gesprek aan.

Privacy

Omdat goede zorgverlening belangrijk is, zijn de behandelaars in het ziekenhuis verplicht om patiëntgegevens vast te leggen. Uiteraard heeft de maatschappelijk werker geheimhoudingsplicht. Sommige gegevens worden alleen uitgewisseld als de patiënt daarvoor toestemming geeft. Soms is het echter noodzakelijk om gegevens te delen met de medische behandelaars die in het behandelplan zijn opgenomen.

Maken van een afspraak

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij zijn telefonisch bereikbaar. U kunt ook de arts of verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen. De afdeling Medisch maatschappelijk werk zit op de 4e etage, u kunt route 28 volgen.

Bereikbaarheid

  • 010-2975297 Gerrie Oomens-den Boer
  • 010-2975295 Remke Vos

Bij geen gehoor kunt u altijd de voicemail inspreken die dagelijks afgeluisterd wordt.
Email: maatschappelijkwerk@ikazia.nl