Medisch Laboratorium Ikazia

Uw behandelend arts kan het nodig vinden dat er onderzoek wordt verricht naar een bepaald bestanddeel in uw bloed of in uw urine of ontlasting. Hij vraagt dan een laboratoriumonderzoek aan via een speciaal daarvoor bestemd formulier. Op dit formulier is aangekruist welk onderzoeken moeten gebeuren.

Moet ik een afspraak maken?

Voor de meeste onderzoeken hoeft u geen afspraak te maken. Indien er voor een specifiek onderzoek wel een afspraak gemaakt moet worden, dan wordt u hier door uw behandelend arts en/of laboratoriummedewerker over geïnformeerd.

Voor sommige onderzoeken ontvangt u ook een folder met informatie over het onderzoek zelf, over het tijdstip en duur van het onderzoek en eventuele andere richtlijnen.

Uitslagen

De uitslagen van uw aangevraagde bloedonderzoeken krijgt u via uw specialist en/of huisarts. Medewerkers van het laboratorium geven geen uitslagen aan patiënten door.

Medisch Laboratorium Ikazia

Het Medisch Laboratorium Ikazia bestaat uit twee afdelingen, het Klinisch Chemisch Laboratorium en het Medisch Microbiologisch Laboratorium.
Het laboratorium doet onderzoek aan alle mogelijke vormen van lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, ontlasting of hersenvocht). De sectie Klinische Chemie (KCL) richt zich op chemische bepalingen van bijvoorbeeld ijzer, eiwitten en hormonen. Daarnaast doet het KCL onderzoek naar afwijkingen in vorm en hoeveelheid bloed- en beenmergcellen. De sectie Medische Microbiologie en Infectieziekten (MML) onderzoekt lichaamsmaterialen op de aan- of afwezigheid van bacteriën, parasieten, schimmels en virussen.

De medewerkers van het MLI onderzoeken de lichaamsvloeistoffen op verschillende stoffen. Daarnaast verzorgt het KCL de afgifte van bloed voor patiënten bij operaties, bloedingen of bv. bloedarmoede.

  Telefoonnummer Locatie Tijden
Afgiftepunt  MLI 010-2975130 3e etage
route 66
08.30-16.30 uur
Poli Bloedafname 010-2975130 3e etage
route 68
08.00-17.00 uur

Beide laboratoria van het MLI zijn CCKL geaccrediteerd.