Lactatiekundigen

De meeste moeders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is. Een lactatiekundige is hiervoor opgeleid en kan u adviseren en begeleiden als er problemen ontstaan bij het geven van borstvoeding.

De lactatiekundige kan worden ingeschakeld bij:

 • Voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding
 • Het weigeren van de borst
 • Pijnklachten
 • Problemen bij het aanleggen van de baby
 • Onvoldoende melkproductie en of te veel melkproductie
 • Onvoldoende groei van de baby
 • Vroeggeboorte
 • (Terugkerende) borstontstekingen
 • Afkolven van moedermelk
 • Medicatiegebruik
 • Borstvoeding en werken

Hoe komt u in contact met de lactatiekundige?:

U kunt zelf contact opnemen met de lactatiekundige of u kunt door de kinderarts, gynaecoloog of verloskundige worden doorverwezen.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer:
010-297 56 93 bij geen gehoor 010-297 52 74

U kunt ons ook per e-mail bereiken:

lactatiekundige@ikazia.nl

Bereikbaarheid:

In overleg wordt een dag en tijd die u schikt afgesproken voor het consult.

De werkdagen van de lactatiekundige:

De Lactatiekundige zijn 7 dagen per week aanwezig van 8.00 tot 16.30 uur. Met uitzondering van ziekte en vakantie.

Kosten

Wanneer u en/of uw baby opgenomen zijn in het ziekenhuis dan kunt u kosteloos gebruik maken van deadviezen en begeleiding van de lactatiekundige.

Wanneer u en/of uw baby niet zijn opgenomen in het ziekenhuis dan kost een consult € 50,-.  Deze kosten worden door vele verzekeringsmaatschappijen vergoed. Dit kunt u nakijken bij uw polisvoorwaarden. Of u kunt contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. U zult van het Ikazia Ziekenhuis een factuur ontvangen die u dan zelf kunt doorsturen naar uw verzekering.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

lactatiekundige@ikazia.nl


Kelly van der Jagt

 

Alice Schenk

 

Janette Timmermans