Orthopedisch verpleegkundige

In het ziekenhuis zijn twee orthopedisch verpleegkundigen werkzaam De orthopedisch verpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg en de begeleiding van patiënten met een orthopedische aandoening.

Wie kan er bij de orthopedische verpleegkundige terecht?

Patiënten die een heup of knieprothese krijgen.

Wat kan de orthopedisch verpleegkundige voor u doen?

  • in samenwerking met de afdeling fysiotherapie worden voorlichtingsdagen georganiseerd om u voor te bereiden op uw heup- of knieoperatie en de revalidatieperiode daarna.
  • de orthopedisch verpleegkundige bespreekt met u de mogelijkheden voor nazorg.

Indien revalidatie voor u noodzakelijk is, heeft Ikazia een samenwerkingsverband met Laurens Revalidatiehotel Rotterdam.

Contact:
U kunt ook mailen naar E-mail orthvpk@ikazia.nl.