Revalidatiegeneeskunde

De revalidatiearts is een arts gespecialiseerd in behandeling van (te verwachten) gevolgen van ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. De behandeling richt zich ook op het voorkomen of zo gering mogelijk houden van deze gevolgen. Hierbij staat het bewegingsapparaat centraal

Hierbij valt te denken aan behandeling bij gewrichtsaandoeningen, spieraandoeningen, brandwonden, reumatische aandoeningen, multiple sclerose, ziekte van Parkinson en spierziekten (neuromusculaire aandoeningen).

Vanaf 1 maart 2014 kunt u voor poliklinische revalidatie niet meer in Ikazia terecht. Wij verwijzen u daarvoor naar de polikliniek revalidatie van het Maasstad ziekenhuis, telefoonnummer 010 291 3625

Voor de patiënten die opgenomen zijn op een van onze verpleegafdelingen komt de revalidatiearts een aantal dagdelen per week naar Ikazia. Dit wordt dan geregeld door uw arts of verpleegkundige.