Spoed Eisende Hulp

De afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp bij alle situaties met een spoedeisend karakter. De SEH is bedoeld voor mensen die direct medische hulp nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan:

 • plotselinge benauwdheid;
 • acute pijn op de borst;
 • ernstige ongevallen;
 • buiten bewustzijn;
 • brandwonden;
 • fracturen (botbreuken);
 • wonden met veel, niet te stelpen, bloedverlies.

Het gaat niet alleen om patiënten die na een ongeval behandeld moeten worden, maar ook om patiënten die acuut ernstig ziek zijn geworden. U kunt direct in het ziekenhuis terecht, bij voorkeur nadat u eerst heeft gebeld voor advies met: de afdeling Spoed Eisende Hulp ( 010-297 53 00), uw huisarts of het alarmnummer 112.

Als u klachten heeft die al wat langer bestaan, kunt u het best eerst een huisarts te raadplegen. Dit kan uw eigen huisarts zijn of een huisarts van een huisartsenpost. Een bezoek aan de huisarts of HAP (huisartsenpost) kan een bezoek aan de SEH overbodig maken. Een SEH bezoek gaat altijd ten koste van uw eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Een bezoek aan de huisarts niet.

Wachttijd

Er wordt op een SEH niet op afspraak gewerkt. Dit houdt in dat er een wachttijd kan ontstaan wanneer veel patiënten zich tegelijkertijd melden.

Afhankelijk van de ernst van uw klacht of letsel wordt u verwezen naar de wachtkamer of wordt u naar een behandelkamer gebracht. De volgorde van de behandeling van patiënten wordt met name bepaald door de urgentie van de klachten en niet door de volgorde van binnenkomst. Dit bepaalt dus ook uw wachttijd.

Andere factoren die de wachttijd kunnen beïnvloeden, zijn:

 • de beschikbaarheid van de behandelkamer die voor uw behandeling nodig is;
 • de beschikbaarheid van onderzoeksafdelingen (b.v. röntgen);
 • de uitslagen van bloedonderzoeken (duren minimaal een uur);
 • de werkdruk van de behandelend arts;
 • het advies vragen aan een andere specialist. Deze is vaak elders bezig en daardoor niet altijd direct beschikbaar.

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen.
Wel vragen we uw begrip voor bovenstaande factoren.

Behandeling

Na het onderzoek door de arts en eventuele onderzoeksuitslagen bespreekt de arts de behandeling met u. Afhankelijk van de uitslag, zal de arts of de verpleegkundige de behandeling uitvoeren.

Indien u weer naar huis mag, krijgt u eventueel instructies mee voor thuis. De arts schrijft een brief voor uw huisarts. Deze is hiermee op de hoogte van uw klacht en behandeling op de SEH. Wanneer eventueel opnieuw klachten optreden, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wil de arts u voor verdere controle in het ziekenhuis terug zien dan krijgt u bij ontslag een vervolgafspraak mee voor de polikliniek.

Wanneer u een fractuur (botbreuk) heeft, wordt er in de gipskamer een gipsverband aangelegd.

Meestal moet u dan een week na uw bezoek aan de SEH voor een afspraak bij een arts of de gipsverbandmeester komen.

U ontvangt na het gipsen een folder met daarin alle informatie met betrekking tot het gips en een vervolgafspraak.

Het kan ook zijn dat de arts u voor verder onderzoek of behandeling wil laten opnemen op één van de verpleegafdelingen. Er wordt een opname geregeld en u wordt opgehaald door een verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Tenslotte nog enige Tips

 • neem altijd een identiteits- en verzekeringsbewijs mee;
 • een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt,  of een medicijnen paspoort. U kunt dit overzicht bij uw apotheek of huisarts verkrijgen;
 • bewaar op een vaste plaats in huis het telefoonnummer van uw huisarts;
 • de huisarts is uw beste raadgever in allerlei soorten problemen, hij of zij kent uw familie en kan snel hulp organiseren als dat nodig mocht zijn;
 • meestal kunt u nog op dezelfde dag op het spreekuur van uw huisarts terecht met uw vragen en/of klachten;
 • indien uw huisarts afwezig is, kunt u meestal bij een waarnemer en/of een huisartsenpost terecht met uw vragen en/of klachten.