Sportgeneeskunde

De sportarts is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de medische problematiek rond sport. Sportgeneeskunde is het “medisch specialisme dat zich richt op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van deelnemers aan sport en sportieve activiteiten”.

Veel artsen en specialisten komen door hun beroep op enigerlei wijze in aanraking met sportieve patiënten. De sportarts heeft zich na zijn algemene artsenopleiding gespecialiseerd in de medische problematiek rond sport.

Waarvoor kunt u bij de sportarts terecht?

  • Chronische Blessures: voor het stellen van diagnose (diagnostiek) en behandeling en/of advies;
  • Sportkeuringen: Deze kunnen verplicht zijn of vrijwillig. Verplicht zijn keuringen bijv. voor duiken, motorsport, parachutespringen of sportopleidingen zoals dans-/balletopleiding of Sport & Bewegen;
  • Onderzoek doen met inspanningstesten op de fiets of loopband doen in het kader van vermoeidheidsproblemen, conditieverlies, kortademigheid, hartkloppingen, sporthervatting na inactiviteit, aftrainen en adviseringen t.a.v. trainingsprogramma’s voor chronisch zieken als diabetes, long- hartpatiënten of oncologische revalidatie;
  • Bewegingsanalyses: de gangbeeldanalyse voor loop- en balsport en de fietspositiemeting voor wielrenners zijn twee speerpunten van het centrum. Beide zijn steeds bijgeschaafd tot de huidige werkwijze. Met deze twee methoden kunnen we heel vaak de oorzaak van de overbelasting objectief achterhalen en adviezen geven voor een optimaal bewegingspatroon. De gangbeeldanalyse gebeurt door middel van een dynamische voetdrukmeting op een loopband, de fietspositiemeting gebeurt door middel van een dynamische videoanalyse.

Verwijzing nodig?

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor vallen per 1 januari 2016 zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts (zoals sportmedisch advies bij blessures) onder de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.
Aangezien het defnitieve besluit hierover pas half november 2015 door de Minsiter is ondertekend, is deze wijziging helaas nog niet door alle zorgverzekeraars doorgevoerd in de polisvoorwaarden 2016.

Per 1 januari 2016 worden de diensten verricht door een sportarts als volgt vergoed:

Basisverzekering

  • Consult sportarts: u ervaart klachten in het dagelijks leven en/of tijdens het sporten/bewegen. Dit kan een vervelende blessure aan spieren of gewrichten zijn, maar ook duizeligheid, pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid;
  • Revalidatie bij een chronische aandoening.

Voor beide is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Aanvullende verzekering

  • Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd. U ervaart geen klachten, maar wilt uw prestaties verbeteren of weten of u een sportieve uitdaging wel aankunt;
  • Bewegingsanalyses (fietspositiemetingen en gangbeeldanalyses);
  • Verplichte sportkeuring door een sportbond;

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzijng van de huisarts nodig. Deze sportmedische onderzoeken kunnen vauit de aanvullende verzekering worden betaald, mits u deze aanvullende verzekering heeft. Dekt uw aanvullende verzekering deze sportmedische onderzoeken niet, dan dient u de rekening zelf te betalen. 

Klik hier naar de website voor meer informatie.