Transfer (Nazorg)

De Transferverpleegkundige is een verpleegkundige, werkzaam in het Ikazia, die zich heeft gespecialiseerd in de bemiddeling van nazorg van patiënten die uit het ziekenhuis zullen worden ontslagen. 

Heeft u na uw ontslag thuiszorg of een andere vorm van zorg nodig? De afdelingsverpleegkundige schakelt in zo'n geval de transferverpleegkundige in. Deze bepaalt met u en/of uw naasten de zorg die u nodig heeft en zorgt er dan ook voor dat die zorg vervolgens geregeld wordt.

Wat kan de transferverpleegkundige voor u doen?

 • u en/of uw naasten informeren over de mogelijkheden van nazorg bij ontslag; 
 • contact opnemen met de thuiszorginstelling over de zorginzet;
 • aanvragen voor revalidatie in een zorginstelling;
 •  adviseren en bemiddelen bij tijdelijke plaatsing in verpleeg- en/of verzorgingshuis; 
 • aanvragen van hulpmiddelen die u in de thuissituatie wilt gaan gebruiken;
 • aanvragen van wijkverpleging;
 • aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ;  
 • aanvragen van verpleging thuis bij uw ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld injecteren, infuuspomp).

Verpleeghuis, revalidatiehuis of een zorginstelling voorkortdurende zorg

Als u in aanmerking komt voor opname in een van de bovenstaandeinstellingen neemt de transferverpleegkundige contact met u op. U kuntdan uw voorkeur voor een instelling aangeven. Mocht er sprake zijn van een wachtlijst in de instelling van uw voorkeur, dankunt u hier niet op wachten in het ziekenhuis. De transferverpleegkundigeregelt dan in overleg met u een opname in een andere instelling, waar opdat moment wel plek is. Als u hier niet mee akkoord gaat, worden de kosten van uw langere verblijf in het ziekenhuis in rekening gebracht.

Waar kan de transferverpleegkundige u helaas niet mee helpen?

 • aanvraag voor huishoudelijke hulp;
 • huisvestingsproblemen;
 • aanvragen voor langdurig verblijf in een zorginstelling.

Voor deze aanvragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente en bij het CIZ.


Indicatie en eigen bijdrage
De transferverpleegkundige werkt nauw samen met verschillende thuiszorginstellingen en zorginstellingen en met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van het zogenaamde indicatiebesluit voor de wet langdurige zorg (WLZ). Dit indicatiebesluit is belangrijk, omdat u zonder een indicatiebesluit geen zorg vanuit deWLZ kunt ontvangen. Wijkverpleging en revalidatie in een zorginstelling vallen onder de zorgverzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

De transferverpleegkundige is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 010-297 59 47 of 010-297 56 45