Contact Spoed

Chirurgie / Heelkunde

In het Ikazia Ziekenhuis werken ook verpleegkundig specialisten. Dit zijn verpleegkundigen met een academische opleiding die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde aandoening. 

Naast de chirurgen, op zowel de polikliniek als de afdeling chirurgie, kunt u te maken krijgen met de volgende verpleegkundig specialisten:

Stoma-, Wond-, Incontinentie en Decubitusverpleegkundige

In Ikazia werken ook meerdere stoma-, wond- incontinentie- en decubitusverpleegkundigen. 

Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van patiënten met een stoma, wond, incontinentie of decubitus (doorliggen). 

Ook naasten van deze patiënten kunnen voor steun bij de verpleegkundigen terecht. 

Welke steun kunt u verwachten?

  • informatie en voorlichting over mogelijke behandelingen;
  • begeleiding bij behandelingen;
  • beantwoorden van uw vragen;
  • organiseren van (na)zorg;
  • informatie over verschillende hulpverlenende instanties;
  • een luisterend oor bieden.
Telefoonnummer
010-297 52 20
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.00 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (61)

Patiëntenfolders