Contact Spoed

Diëtetiek

Voeding speelt een belangrijke rol bij het herstel van een ziekte. 

Zieke mensen kunnen vaak niet op de normale manier (voldoende) voeding binnen krijgen. Kunstmatige voeding zoals sondevoeding (voeding via een slangetje ingebracht door de neus naar de maag of darm) of parenterale voeding (voeding via een soort infuus naar de bloedbaan) kan dan nodig zijn. 

Zorgverleners moeten daarom veel weten over het herkennen en behandelen van voedingsproblemen.

Wat is het VIT?

Het Voedings Interventie Team (VIT) bestaat sinds 2013. 

Als een patiënt of een groep patiënten een probleem heeft rondom voeding, kan de behandelaar hiervoor terecht bij de experts van het VIT. 

Het VIT geeft advies en onderwijs.

Wat doet het VIT?

Opgenomen patiënten die een probleem hebben rondom voeding, worden vaak begeleid door verschillende behandelaren. 

Het VIT zorgt ervoor dat er goede samenwerking en overleg is tussen de verschillende behandelaren en dat er duidelijke afspraken zijn over de te geven zorg. 

Het doel van het VIT

Het VIT wil afspraken rondom kunstmatige voeding, bij opgenomen patiënten in Ikazia, verbeteren. Zo wil het team er voor zorgen dat de voedingstoestand van de patiënt voor, tijdens en na opname zo goed mogelijk is. Dit zorgt voor minder problemen en een beter herstel waardoor de patiënt minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Ook zorgt het VIT er zo voor dat de patiënt niet onnodig parenterale voeding krijgt en dat er op tijd van parenterale voeding naar sondevoeding wordt overgegaan. Dit  voorkomt mogelijke problemen en is ook beter voor de darmen.

Hoe werkt het VIT- team?

De diëtist is de contactpersoon voor vragen en aanvragen van sondevoeding en parenterale voeding. Zij adviseert de zaalarts welke en hoeveel kunstvoeding de patiënt nodig heeft. Als het nodig is, overlegt de diëtist elke week met het voedingsteam. 

Het VIT bezoekt dus geen patiënten maar geeft advies aan arts en diëtist.

Wie zit er in het VIT- team?

Het vaste team bestaat uit een diëtist, een maag-darm-leververpleegkundige en een maag-darm-leverarts. 

Als het nodig is, kunnen ook andere collega’s worden uitgenodigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende specialisten/arts-assistenten, verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde aandoening en een apotheker.

Telefoonnummer
010-297 52 99
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.00 - 10.00 uur
13.00 - 14.00 uur
15.30 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (32)