Contact Spoed

Oncologisch Centrum

Het Ikazia ziekenhuis heeft als ambitie voor de komende jaren een basiszorg ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat het ziekenhuis kwalitatief goede basiszorg wil bieden die veilig is, logistiek goed georganiseerd en in lijn met de identiteit van het ziekenhuis moet de patiënt de zorg ervaren als 'zorg met aandacht'.

Multidisciplinaire oncologieteams

Van de kwaadaardige ziekten komen long-, borst-, darm- en prostaatkanker het vaakst voor. Daarnaast wil het Ikazia ziekenhuis investeren in de hematologische zorg. Minder frequent voorkomende kwaadaardige aandoeningen worden geïntegreerd in bestaande en nog te ontwikkelen multidisciplinaire oncologieteams.

Oncologiecommissie

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het beleid en de centrale afspraken rondom de oncologische zorg ligt bij de oncologiecommissie. De oncologiecommissie heeft als taak de kwaliteit van de integrale multidisciplinaire zorg voor de oncologische patiënt en zijn of haar directe omgeving te optimaliseren. De commissie komt jaarlijks 4 tot 5 maal bijeen, en kan met haar status van ziekenhuiscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan directie en medische staf. De kracht van het Ikazia Ziekenhuis wordt ook in de oncologiecommissie ten volle benut; met de onderlinge korte en toegankelijke lijnen wordt continue afstemming tussen alle betrokken specialisten en specialismen gestimuleerd. Door middel van zorgpaden, tumorspecifieke oncologieteams en regelmatige patiëntbesprekingen vindt op patiëntniveau multidisciplinaire afstemming plaats.

Leden oncologiecommissie

Voordelen behandelteams

Ervaring met het mammateam (borstkanker) heeft geleerd dat een multidisciplinair behandelteam verschillende voordelen heeft: 

  • De zorg kan patiëntierichter georganiseerd worden.
  • Het maakt registratie makkelijker
  • Kwaliteit kan beter geborgd worden
  • De organisatievorm helpt om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.

Naar analogie van het mammateam functioneren momenteel in het Ikazia ziekenhuis verscheidene tumorspecifieke oncologieteams. Daarnaast zijn er diverse oncologische zorgpaden in ontwikkeling: longkanker, borstkanker, darmkanker, urologie, hematologie, chemotherapie en palliatieve zorg.

Psychosociaal

Het Ikazia ziekenhuis wil ‘zorg met aandacht’ bij uitstek voelbaar maken voor patiënten die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte als kanker. De psychosociale zorg wordt op twee niveaus aangeboden: in de eerste plaats als onderdeel van de basiszorg die iedere patiënt krijgt, en ten tweede in de vorm van gespecialiseerde psychosociale zorg (indien nodig). Artsen en verpleegkundigen bieden de basis psychosociale zorg, gespecialiseerde hulpverleners zoals de klinisch psycholoog, medisch maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en/of de psychiater bieden gespecialiseerde psychosociale zorg.

Telefoonnummer
010- 297 52 70
Spreekuren
Dagbehandeling volg route 74
Polikliniek
Routewijzer (73)