Contact Spoed
Tekstgrootte

Sibon, mw. M.C. (Mathanja)

Logopedist

Aandachtsgebieden:
-Stem;
-Adem;
-Ontspanning;
-Afasie;
-Dysartrie;
-Dysfagie.

Werken bij Ikazia

Ik werk sinds 2001 in het Ikazia Ziekenhuis. Naast reguliere logopedische methodes heb ik ervaring met zangmethodes en lichaamsgerichte houdings- en bewegingsoefeningen. 

Een holistische benadering waarbij ik een open luisterende houding kan inzetten en de mens kan zien als uniek persoon, zijn kenmerken van mijn werkstijl.

Opleiding en werkervaring

Ik ben in 1990 afgestudeerd als logopedist en heb de eerste jaren van mijn carrière gewerkt met volwassen neurologiepatiënten in het verpleeghuis en daarna in het Revalidatiecentrum Rijndam. 

Het werken met patiënten met afasie (taalstoornis na bv een CVA), dysartrie (spraakstoornis) of dysfagie (slikstoornis) geeft me voldoening. Beter kunnen communiceren en weer kunnen eten en drinken zijn belangrijke aspecten voor kwaliteit van leven voor onze patiënten. Hierbij is contact met familie en andere medewerkers belangrijk en juist dat contact geeft mij werkplezier.

Werken bij Ikazia

Met de klinische patiënten streef ik bovenstaande contact nog steeds na als ik hen onderzoek, behandel en begeleid in het vinden van een goed nazorgtraject.

In Ikazia is er een nauwe samenwerking met de polikliniek KNO heelkunde en zie ik veel stempatiënten zoals bijvoorbeeld zangers en beroepssprekers. Zij volgen een intensieve revalidatie na een stembandoperatie. 

Er zijn ook patiënten met lichamelijke- of spanningsgerelateerde uitval die stem-, adem- en hoesthinder geven. Hierbij is de uitdaging om de juiste toon te treffen in de behandeling om te komen tot goed herstel. 

Ook huisartsen, longartsen en MDL-artsen sturen regelmatig adem- of slik- of hoestpatiënten naar onze polikliniek door.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestaan dus uit het behandelen van klinische patiënten met communicatie- en slikproblemen, waaronder sinds kort ook het begeleiden van kinderen tussen 0 en 2 jaar met eet- en drinkproblematiek. 

Expertise

Mijn specialisaties ten aanzien van de poliklinische patiënten zijn: 

  • stempatiënten in brede zin van het woord, dus ook houding- adem en spanningsgerelateerde problemen;
  • neurologiepatiënten;
  • COPD patiënten;
  • patiënten met een perifere aangezichtsverlamming;
  • patiënten met globus- en slikklachten.