Verpleegafdelingen

Het Ikazia Ziekenhuis heeft meer dan 10 verschillende verpleegafdelingen. Iedere afdeling heeft zijn eigen specialisme. Komt u voor een opname rondom longproblemen, dan ligt u dus op een andere afdeling dan wanneer uw voor knie of heup komt. 

Op iedere verpleegafdeling staat een team voor u klaar met verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel. Iedere afdeling zet zich in voor kwalitatief goede zorg, aandacht en een zo’n prettig mogelijk verblijf. Meer informatie over de praktische kant van uw opname, (wat neemt u mee? waar meldt u zich?) vindt u hier.

Betrokken zorg
Goede zorg begint met aandacht voor u. Verpleegkundigen werken met patiëntentoewijzing. Dat betekent dat u overdag zoveel mogelijk door een dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd. Hij of zij is verantwoordelijk voor het overleg met u en andere zorgverleners. U en uw familie kunnen bij hem of haar het best terecht met vragen. 

Kwaliteit
Kwaliteit van zorg is belangrijk. Daarom heeft het Ikazia Ziekenhuis aandacht voor efficiënt en veilig werken. Om continu alert te blijven op verbeteringen, toetsen we ons werk en onszelf steeds weer. Met bijvoorbeeld interne audits en door zelf cijfers bij te houden die iets zeggen over de kwaliteit. We vragen onze patiënten regelmatig naar hun mening over de zorg. Meer informatie vindt u hier

Goed op de hoogte
Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat er met u gaat gebeuren. Dit betekent dat wij de voorgestelde behandeling altijd vooraf met u bespreken. Dat doen we bijvoorbeeld voor bloedonderzoek maar ook voor een operatie.

Contactpersoon
Het is prettig dat u voor uw opname met familie of kennissen afspreekt wie uw contactpersonen (twee kunnen worden genoteerd) zijn en met wie de verpleegkundige of arts contact op kan nemen. Wij geven informatie alleen via de eerste contactpersoon; familie en kennissen kunnen dan bij deze persoon informeren naar uw gezondheidstoestand. De verpleegkundige kan geen medische informatie geven, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken.

Om op bezoek te gaan kunt u gebruik maken van de Bezoekplanner.

Op bezoek
Kijkt u hier voor de bezoektijden.