Dagbehandeling en kort verblijf

Verpleegafdeling:
4C
Teamleider:
Mw. W. van Hooff-Vuijk
Verdieping:
4

Bezoektijden
Op de Dagbehandeling (4C) is doorlopend bezoek mogelijk, maximaal 1 bezoeker per patiënt. Bij een dagbehandeling van kinderen dient er in ieder geval één van de ouders/verzorgers aanwezig te zijn gedurende de gehele dag.

Op de Kort Verblijf afdeling is er dagelijks bezoek van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 18.00 uur tot 19.30 uur. Er kunnen maximaal twee personen tegelijk een patiënt bezoeken.  In verband met uw en onze veiligheid zijn de verpleegafdelingen tussen 20.00-07.00 uur uitsluitend te betreden als u zich aanmeldt via de intercom die op elke verpleegafdeling aanwezig is.

Er is op beide afdelingen altijd overleg mogelijk over aangepaste bezoektijden. Wilt u dit tijdig overleggen met de verpleegkundige?

Welkom
Afdeling 4CJ vormt een chirurgische afdeling die zich toespitst op kleine chirurgische ingrepen. Er worden chirurgische ingrepen gedaan voor de volgende specialismen: Cardiologie / Chirurgie / Gynaecologie / Kaakchirurgie / KNO / Longgeneeskunde / Oogheelkunde / Orthopedie / Pijnbestrijding / Urologie/ Dermatologie/ Plastische chirurgie. Voor de Interne geneeskunde / Neurologie wordt soms een korte (niet-chirurgische) opname gepland.

Medewerkers
Het team bestaat uit een teamleidster, (specialistische) verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling verpleegkundigen, afdelingssecretaresse, voedingsassistenten en stagiaires. Samen staan zij klaar om de patiënt zo goed mogelijk bij te staan tijdens het verblijf op afdeling Dagbehandeling (4C) / Kort Verblijf (4J). De medewerkers kunt u herkennen aan de uniformen die zij dragen en de badges met hun naam er op. 

Opname
Een opname is vrijwel altijd gepland. Er wordt bij aanvang met de patiënt een gesprek gevoerd met een van de verpleegkundigen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek aangeeft wat uw allergieën, medicatiegebruik, medische voorgeschiedenis en thuissituatie is. U krijgt daarna een voorbereiding voor de operatie en hoort u van de verpleegkundige wat de globale indeling van de dag zal worden. Bij een dagopname streven we er samen met u naar het ontslag weer zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Bij een kort verblijf bespreekt de verpleegkundige met u hoe de dagen verder zullen verlopen en wat nog belangrijke zaken zullen zijn voor het ontslag. 

Persoonlijke eigendommen
Wij willen u graag attenderen dat het ziekenhuis een openbaar gebouw is dat overdag, ’s avonds en ’s nachts bewaakt wordt. We raden u toch aan om persoonlijke eigendommen van grote of persoonlijke waarde zoveel mogelijk thuis te laten of aan familieleden/naasten mee te geven. 

Ontslag
Bij het ontslag krijgt u een checklist mee met informatie over de nazorg en leefregels. De verpleegkundige neemt met u alle gegevens door. Hierbij ontvangt u direct alle benodigdheden voor een correct ontslag uit het ziekenhuis. U ontvangt dan ook telefoonnummers die u kunt bellen als er complicaties optreden.