Orthopedie / Gynaecologie

Verpleegafdeling:
5A
Teamleider:
Mw. M. van der Meer-Vrijhof
Verdieping:
5

Bezoektijden
Op deze verpleegafdeling gelden de algemene bezoektijden: 
15.00-19.30 uur.  In verband met uw en onze veiligheid zijn de verpleegafdelingen tussen 20.00-07.00 uur uitsluitend te betreden als u zich aanmeldt via de intercom die op elke verpleegafdeling aanwezig is.

De afdeling
Orthopedie is een afdeling waar hoofdzakelijk patiënten worden verpleegd met stoornissen aan het bewegingsapparaat. Deze stoornissen kunnen aangeboren zijn of veroorzaakt zijn door een trauma of degeneratieve afwijkingen.

De meest voorkomende operaties zijn totale heupprothesen, totale knieprothesen, voetoperaties en operaties van peesletsels. Op de afdeling wordt ook gewerkt volgens het Joint Care project.

Het team
Het team van orthopedie bestaat uit een teamleidster, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, leerling verpleegkundigen, afdelingssecretaresse, voedingsassistenten en stagiaires.

Samen staan zij klaar om de patiënt zo goed mogelijk bij te staan tijdens hun verblijf op afdeling orthopedie. Bij het verplegen van de orthopedische patiënt wordt regelmatig hulp ingeroepen van andere disciplines, zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk en transferverpleegkundige.

Beter bewegen in Ikazia
Wanneer u een heup- of knieprothese krijgt is het doel van uw opname/behandeling dat u zo snel mogelijk weer uw dagelijkse activiteiten kunt hervatten, dat u veilig mobiliseert en u uzelf kunt verzorgen. Om dit te bereiken krijgt u een persoonlijk op u afgestemd revalidatieprogramma volgens het Beter Bewegen Bij Ikazia concept.

Voorafgaand aan de operatie wordt u uitgenodigd voor een informatiedag. Op deze dag krijgt u uitleg over de ingreep en wat u van de opname kunt verwachten. De informatiedag wordt georganiseerd door de orthopedisch verpleegkundige in samenwerking met de fysiotherapeut. Tevens heeft u op deze dag een afspraak met de anesthesist op de pre-operatieve polikliniek. 

Voorafgaand aan uw opname wordt de benodigde nazorg geïnventariseerd om een zorgeloos ontslag uit het ziekenhuis te realiseren. Vanuit de overheid is bepaald dat er van een gezonde inwonende partner verwacht mag worden dat zij hun partner bijstaan bij de persoonlijke verzorging. Wanneer dit niet mogelijk of van toepassing is kan er thuiszorg worden geregeld. Wanneer naar huis gaan voor u niet haalbaar is kan kortdurende revalidatie worden aangevraagd. Het Ikazia ziekenhuis werkt hiervoor samen met Laurens waar u kunt worden opgenomen op een speciale revalidatieafdeling. Lees meer>