Contact Spoed

Opknappen palliatieve afdeling | voor palliatieve zorg | kosten 35.300 euro

Ikazia wil patiënten in de laatste levensfase én hun naasten opvangen in een zo prettig mogelijke omgeving. Hiervoor is een palliatieve unit ingericht. Deze afdeling is aan een opknapbeurt toe. De meubels (banken, dressoirs, leestafel, stoelen en meer) zijn aan vervanging toe, de muren hebben een nieuwe verflaag nodig en er is behoefte aan troost en afleiding in de vorm van kunst. Juist voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben is een prettige omgeving heel belangrijk. 

Help je mee deze bijzondere wens te realiseren?

Maak een eenmalige donatie over op rekeningnummer NL65 INGB 0000 368420 onder vermelding van Cadeau 50 jaar en de naam van de cadeauwens.

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Vrienden van Ikazia 50 jaar.

Vul een bedrag in. Bijvoorbeeld 10,00.
Optioneel
Optioneel