Contact Spoed
Tekstgrootte

Aanvragen Labonderzoeken

Kwaliteitsborging Medisch Laboratorium Ikazia

Sinds 30 maart 2017 is het Medisch Laboratorium Ikazia (MLI) door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de normen: NEN-EN-ISO-15189:2012 “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie en ISO 22870:2016 “Point of care testing”.

Voor een overzicht van de verrichtingen die onder accreditatie vallen zie verrichtingenlijst MLI.

Voor een overzicht van verrichtingen door derden zie verrichtingenlijst verwijzingslaboratoria.

Heeft u vragen?

Neem contact op:
E-mail: kcladm@ikazia.nl
Telefoonnummer: 010 297 51 30