Contact Spoed
Tekstgrootte

Aanvragen Labonderzoeken

Kwaliteitsborging Medisch Laboratorium Ikazia

Sinds 30 maart 2017 is het Medisch Laboratorium Ikazia (MLI) door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de normen: NEN-EN-ISO-15189:2012 “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie en ISO 22870:2016 “Point of care testing”. Het werkveld Medische Microbiologie valt tijdelijk niet onder accreditatie M187.

Voor een overzicht van de verrichtingen die onder accreditatie vallen zie verrichtingenlijst MLI.
Voor een overzicht van verrichtingen door derden zie verrichtingenlijst verwijzingslaboratoria.

Testen-RVA-M-187.jpg

Heeft u vragen?

Neem contact op:
E-mail: kcladm@ikazia.nl 
Telefoonnummer: 010 297 51 30