Contact Spoed
Tekstgrootte

Bezoektijden

Regels voor bezoek

Onze patiënten mogen 2 bezoekers per keer op bezoek krijgen, kinderen meegeteld. Dit geldt voor alle afdelingen behalve voor de dagbehandeling.

Op de dagbehandeling (4C) mag geen bezoek komen.

De bezoektijd op de verpleegafdelingen is van 15:00 tot 19:30 uur.

De bezoektijd op afdeling 4J (kort verblijf) is van 18:00 tot 19.30 uur.

Wij vragen u niet naar Ikazia te komen als u griepklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of moeite met ademhalen, ook zonder koorts.

Intensive Care (IC) en Cardiac Care Unit (CCU)

De bezoektijden zijn van 10.30 tot 11.30 uur en van 17.00 tot 19.30 uur

Per uur mogen er maximaal 2 bezoekers per patiënt zijn, kinderen meegeteld.

Wij vragen u niet naar Ikazia te komen als u griepklachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of moeite met ademhalen, ook zonder koorts.

Op bezoek in het Moeder en kind Centrum

Tussen 12.30 en 14.00 uur geen bezoek in ons Moeder en Kind Centrum. Dan rusten ouders en kinderen.

Buiten het normale bezoek van de verloskunde, is bezoek op oudejaarsavond toegestaan van 23.00 tot 0.30 uur (1 persoon per patiënt)

Verloskunde

Zwangeren:

Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk langskomen van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 20.00 uur. Uw partner mag aanwezig zijn tot 22.00 uur. Uw partner kan niet blijven slapen.
Let op: kinderen tot 12 jaar mogen niet op bezoek komen.
Eigen kinderen mogen wel op bezoek komen.

Kraamsuites:
Uw partner mag altijd aanwezig zijn. Ander bezoek in overleg met de ouders. Geen bezoek tussen 12.30 en 14.00 uur.

Let op: kinderen tot 12 jaar mogen niet op bezoek komen. Eigen kinderen mogen wel op bezoek komen.

Kindergeneeskunde/Neonatologie

Ouders zijn de hele dag welkom. Er mag altijd 1 ouder/verzorger blijven slapen. Bezoek is welkom van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 20.00 uur. Dit gaat in overleg met de ouders.
Let op: kinderen tot 12 jaar mogen niet op bezoek komen. Broertjes en zusjes mogen wel op bezoek komen.