Contact Spoed

Ombudsspecialist

Ondervindt u als zorgverlener problemen met het Ikazia Ziekenhuis? Of ondervindt één van uw patiënten problemen met ons ziekenhuis? U kunt mij, als ombudsman, hiervoor benaderen.

Dit kan onder andere voor problemen in de communicatie of bejegening tussen eerste- en tweede lijn in de breedste zin van het woord. Maar ook bij algemene zaken die een goede samenwerking tussen eerste- en tweede lijn kunnen verbeteren, zou ik het zeer op prijs stellen indien u mij benadert.

Vanwege het openbare karakter van het internet kunt u contact opnemen met relatiebeheerder Daan van der Leer.
Mijn gegevens vindt u in het specialistenboekje van Ikazia dat u van ons ontving.

Mw. H.G. Vermeulen (Hestia)
Ombudsspecialist voor huisartsen

Nieuws en maatregelen coronavirus in Ikazia

Blijf via onze website op de hoogte van het laatste nieuws, maatregelen en de gevolgen voor uw bezoek aan Ikazia. 

We begrijpen dat u vragen heeft. We hebben antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. 

Lees meer