Contact Spoed
Tekstgrootte

Transmuraal Incident Melden (TIM)

Heeft u als zorgpartner van het Ikazia bij de samenwerking een (bijna-)incident meegemaakt? Dan kunt u hier veilig een incident melden. Door incidenten te melden, kunnen we leren en herhalingen in de toekomst proberen te voorkomen.

Hoe kunt u een incident melden?

Via het TIM - Transmuraal Incident Melden formulier kunt u als zorgpartner een melding maken.

Nadat u een melding heeft gedaan, wordt de melding door de TIM-coördinator in behandeling genomen. Het kan zijn dat de TIM-coördinator contact opneemt om nog wat aanvullende gegevens op te vragen. Zo kan de betrokken afdeling een goede analyse van het (bijna) incident maken. Vervolgens kijken we hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en worden deze als verbetermaatregelen opgepakt. U krijgt een terugkoppeling wanneer de melding is onderzocht.

Wanneer maak ik als zorgpartner een melding?

  • Een TIM-melding heeft altijd te maken met een situatie waarbij een patiënt betrokken is.
  • Meldt met als doel de zorg te verbeteren en om herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Meldt duidelijk, objectief en zonder oordeel.
  • Meldt over processen niet over personen.
  • Ga respectvol om met collega's of partners in de zorgketen.

Meldingen over transmurale incidenten zijn vertrouwelijk. Informatie over een melding wordt nooit verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij het incident. Alleen wanneer er sprake is van een mogelijke calamiteit zal de informatie ook met de inspectie gedeeld kunnen worden.

Vragen?

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met de TIM-coördinator via tim@ikazia.nl.