Contact Spoed
Tekstgrootte

Zorgdomein

ZorgDomein, snel en efficiënt elektronisch verwijzen

Sinds maart 2010 zijn alle poliklinieken via ZorgDomein bereikbaar voor alle aangesloten huisartsen in Nederland. Het is mogelijk afspraken te maken voor de buitenpolikliniek in Carnisselande. Dit gebeurt via de polikliniek in Ikazia.

Als u aangesloten bent op ZorgDomein, dan kunt u, uw patiënten elektronisch (via een beveiligde e-mail) verwijzen naar de juiste arts op de juiste polikliniek. ZorgDomein ondersteunt het verwijzingsproces van de patiënt naar het ziekenhuis vanuit uw spreekkamer. Het is er op gericht de verwijzing van de patiënt naar de specialist efficiënt te laten verlopen.

Wat biedt Zorgdomein?

Eerstelijnsdiagnostiek

Naast het verwijzen van uw patiënt naar de juiste polikliniek kan ZorgDomein ook ingezet worden voor eerstelijnsdiagnostiek. U kunt als huisarts via ZorgDomein bij de afdeling radiologie een röntgenfoto , een MRI- of CT- onderzoek of een echografie aanvragen. Daarnaast kunt u bij de MDL artsen een scopie onderzoek laten verrichten. Zij informeren u daarna over de uitslag. Bovendien kunt u via ZorgDomein bij de cardiologie poli een hartfilmpje laten maken. Vervolgens beoordeelt de cardioloog het ECG en meldt zijn bevindingen. Een goede service van ons voor u als professional.

Verwijsaanbod

ZorgDomein biedt u en uw patiënt een aantal voordelen:

  • U heeft direct zicht op het zorgaanbod en toegangstijden van het Ikazia ziekenhuis.
  • Uw patiënt komt goed geïnformeerd naar het ziekenhuis.
  • Onnodige bezoeken kunnen worden voorkomen door te kiezen voor combinatieafspraken.

De samenwerking tussen u en ons word verbeterd en versterkt.
Doordat er afspraken zijn gemaakt over de manier van verwijzen wordt de kwaliteit van de medische zorg verhoogd. En dat is het uiteindelijke doel: “Beter bij Ikazia”.

Meesturen bijlagen

Sinds 4 juli 2016 is het meezenden van één of meerdere bijlage(n) bij uw verwijzing naar het Ikazia Ziekenhuis mogelijk! Klik hier voor meer informatie.

Bent u geïnteresseerd?

Indien u geïnteresseerd bent in het gebruik van ZorgDomein en nog niet aangesloten neemt u dan gerust contact op met de relatiebeheerder Coralien Vonk. Aan de installatie van het ZorgDomein zijn geen kosten verbonden.