Contact Spoed
Tekstgrootte

Leverontsteking (hepatitis)

Hepatitis B en C zijn virussen die een leverontsteking veroorzaken die kan leiden tot ernstige beschadiging van de lever (cirrose) waardoor de lever minder goed functioneert. Er is daardoor een verhoogd risico op leverfalen en leverkanker

Hoe raak je besmet?

Mensen weten vaak niet dat ze besmet zijn en hebben meestal geen klachten. Er zijn risicofactoren waardoor mensen besmet kunnen raken met hepatitis B en C zoals onbeschermd seksueel contact, intraveneus druggebruik, bloedtransfusies en het plaatsen van tatoeages en piercings waarbij gebruik wordt gemaakt van besmette naalden. 

Behandeling

Niet iedereen hoeft behandeld te worden. Dit hangt sterk af van het type virus en de hoeveelheid schade die het virus heeft aangericht in de lever. 

Wanneer behandeling noodzakelijk is, wordt gekeken naar de beste medicijnen per patiënt. Er is keuze uit tabletten en in enkele gevallen wekelijkse injecties met Peginterferon. 

Alle medicijnen hebben bijwerkingen, de één meer dan een ander. Alle medicijnen moeten tijdens gebruik gecontroleerd worden op bijwerkingen. Dit gebeurt door middel van bloedonderzoek en controle op de polikliniek door de MDL-verpleegkundige en MDL-arts.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over deze aandoeningen verwijzen wij u door naar de Maag Lever Darmstichting en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.