Contact Spoed
Tekstgrootte

Stressincontinentie

Bij stressincontinentie verliest u kleine hoeveelheden urine tijdens het hoesten, niezen, lachen of tillen. De spieren rondom de blaasuitgang kunnen verzwakt zijn. Bij hoge druk (stress) in de buikholte verliest de blaas kleine hoeveelheden urine.

Deze vorm van incontinentie komt veel voor bij vrouwen. Vrouwen hebben een kortere plasbuis dan mannen. Hierdoor kan de urine minder goed tegengehouden worden. Ook kunnen de spieren rondom de blaasuitgang wat uitgerekt zijn door zwangerschap en bevalling. Met het ouder worden, kunnen deze spieren ook verslappen.

Onderzoek

We stellen de diagnose stressincontinentie naar aanleiding van uw klachten en het lichamelijk onderzoek. 

Soms is extra onderzoek nodig. Er wordt gekeken hoe uw blaas en de urinebuis werken. Dit onderzoek heet het urodynamisch onderzoek. Ook kan de blaas worden bekeken met een speciaal instrument, de cystoscoop.

U wordt verzocht een dagboek bij te houden. Hierin kunt u bijhouden wanneer u plast en op welk moment u urine verliest.

Behandeling

Er is gelukkig veel aan stress-incontinentie te doen. 

U kunt oefeningen doen die de bekkenbodemspieren versterken. Hierdoor worden de spieren rondom de blaasuitgang steviger. De urine wordt beter opgehouden en de klachten nemen hierdoor af. De oefeningen worden begeleid door een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut.

Mochten de oefeningen niet voldoende helpen, kan een operatie nodig zijn.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie en Stichting Bekkenbodem4All