Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia overtreft doelstelling ‘bewezen beste zorg’ aan patiënten

Ikazia is koploper in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) van medisch specialistische zorg.

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis is koploper in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) van medisch specialistische zorg. Onderdeel van dit programma is een Implementatieagenda waarvan eind dit jaar 80 procent moet zijn gerealiseerd. Dit resultaat heeft het Ikazia Ziekenhuis deze zomer al overstegen: ruim 93 procent van de implementatieagenda is behaald.

Koploper

‘Zo trots op alle collega’s in ons ziekenhuis. Samen tonen we dat het Ikazia Ziekenhuis daadwerkelijk een koploper is en geven we het goede voorbeeld in het bieden van de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ aan onze patiënten’, zegt Romy Seton, projectleider ZE&GG van het Ikazia Ziekenhuis.

Gezamenlijk doel

Het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg. Deze bestaan uit vakverenigingen, patiëntenverenigingen, de verpleegkundige vereniging, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid. Hun gezamenlijke doel is het bevorderen van gepast gebruik van medisch specialistische zorg.

Voorbeeld geven

Siegfried Mulder, senior inkoper van zorgverzekeraar Zilveren Kruis complimenteert de inzet van het Ikazia Ziekenhuis: ‘De inbedding van het programma is uitgebreid beschreven en de doelstelling voor 2023 is al behaald. Dank aan het Ikazia Ziekenhuis voor deze zinvolle bijdrage tot zover aan het betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg in Nederland!’ In het ZE&GG-koplopersprogramma doen naast het Ikazia Ziekenhuis nog veertien zelfstandige klinieken en ziekenhuizen in Nederland mee. Allemaal laten zij zien hoe de onderwerpen van de Implementatieagenda in de dagelijkse zorgpraktijk kunnen worden doorgevoerd, als voorbeeld voor andere zorgverleners. Voor 2024 heeft het Ikazia Ziekenhuis alweer nieuwe onderwerpen aan de Implementatieagenda toegevoegd en blijft het ziekenhuis zichtbaar actief voor de bewezen best passende zorg voor iedere patiënt.

Voor de patiënt

Uitgangspunt voor de partijen binnen het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ) en nu het Integrale Zorgakkoord (IZA) is dat iedere patiënt in Nederland de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ krijgt. Maar niet van alle bestaande zorg is de meerwaarde bekend. Met gestructureerde zorgevaluaties wordt onderzocht welke zorg, voor welke patiënt, in welke situatie het meest effectief is. ZE&GG is daarmee een continu verbeter- en leerprogramma voor ‘bewezen beste zorg’. Het vormt bovendien een platform waarin deelnemende partijen samenwerken, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Gezamenlijk wordt een Kennisagenda (wat willen we nog weten), een Evaluatieagenda en een Implementatieagenda (welke inzichten kunnen we in de dagelijkse zorgpraktijk doorvoeren) afgewerkt. Alle afspraken zijn ook vastgelegd in het HLA-MSZ en meegenomen in het nieuwe Integrale Zorgakkoord (IZA).