Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia versnelt ‘bewezen beste zorg’ aan patiënten

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis is koploper in het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) van medisch specialistische zorg. Van de Implementatieagenda die sinds 2020 bij dit programma hoort, moet eind dit jaar 80 procent zijn gerealiseerd. Dit resultaat is in het voorjaar al gehaald. Dat leverde Ikazia een compliment op van de programma-organisatie en van onze grootste zorgverzekeraar. ‘Voor onze patiënten betekent dit dat ze sneller de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ krijgen,’ zegt Romy Seton, projectleider ZE&GG van het Ikazia Ziekenhuis.

Het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een initiatief van alle partijen in de medisch specialistische zorg. Deze bestaat uit vakverenigingen, patiëntenverenigingen, de beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid. Het gezamenlijke doel is het bevorderen van gepast gebruik van medisch specialistische zorg. Daarvoor zijn afspraken vastgelegd in een Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ). Deze afspraken zijn ook meegenomen in het nieuwe Integrale Zorgakkoord (IZA).

Gezamenlijke agenda’s

Uitgangspunt voor de partijen binnen het HLA-MSZ is dat iedere patiënt in Nederland de ‘bewezen beste kwaliteit van zorg’ krijgt. Maar niet van alle bestaande zorg is de meerwaarde bekend. Met gestructureerde zorgevaluaties wordt onderzocht welke zorg, voor welke patiënt, in welke situatie het meest effectief is. ZE&GG is daarmee een continu verbeter- en leerprogramma voor ‘bewezen beste zorg’. Het vormt bovendien een platform waarin deelnemende partijen samenwerken, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Gezamenlijk wordt een Kennisagenda (wat willen we nog weten), een Evaluatieagenda en een Implementatieagenda (welke inzichten kunnen we in de dagelijkse zorgpraktijk doorvoeren) afgewerkt.

Ambitie 2025

De koplopers in dit programma zijn, naast het Ikazia Ziekenhuis, nog veertien zelfstandige klinieken en ziekenhuizen in Nederland. Zij laten zien hoe de onderwerpen van de Implementatieagenda in de dagelijkse zorgpraktijk kunnen worden doorgevoerd, als voorbeeld voor andere zorgverleners. ‘Ikazia blinkt vooral uit in de transparante manier van rapporteren over de ingezette en gerealiseerde concrete acties’, aldus Siegfried Mulder, senior inkoper van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.