Contact Spoed
Tekstgrootte

Ikazia werkt samen om mobiliteit te verduurzamen

Samen met acht andere ziekenhuizen in de regio Rijnmond heeft Ikazia-bestuurder Rob Kievit onlangs de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend. Daarmee is Ikazia partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit.

Woon-werkverkeer

De Alliantie Duurzame Mobiliteit is tot stand gekomen in samenwerking met werkgevers, gemeente Rotterdam en Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie. Ikazia verbindt zich aan de ambitie om actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van het woon-werkverkeer van hun medewerkers en het zakelijk verkeer.

Gewoonte

Matthijs de Vroed is aanjager Duurzaamheid in Ikazia: “Het is geen geheim dat ziekenhuizen veel CO₂ uitstoten. Dat kan en moet anders. Deze alliantie gaat over mobiliteit. Als we kijken naar Ikazia, kunnen we gelukkig vaststellen dat een grote collega’s dagelijks op de fiets naar het ziekenhuis komt. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, want metro- en busstation Zuidplein is vlakbij. Toch is er ook een groep die redelijk dicht bij Ikazia woont, maar wel met de auto naar het werk gaat. Soms is er geen andere mogelijkheid, maar het gebruik van de auto is vaak ook een gewoonte.”

Duurzame oplossingen

“We proberen fietsen al lange tijd aantrekkelijker te maken. Zo heeft Ikazia een goed fietsplan, doen we elk jaar mee met de Fiets naar je Werkdag en kunnen collega’s af en toe verschillende e-bikes uitproberen en die vervolgens ook aanschaffen. Maar het blijft lastig om gewoontes te veranderen. Ik ben dan ook heel blij dat Ikazia deel uitmaakt van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) en dat we met elkaar ervaringen uitwisselen op het gebied van CO₂-vermindering. We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. Door kennis en succesverhalen met elkaar te delen en te zoeken naar duurzame oplossingen kunnen we de klimaatdoelen halen.”