Contact Spoed
Tekstgrootte

Patiënten met suïcidale neigingen krijgen direct hulp in het Ikazia Ziekenhuis

Patiënten die met suïcidale gedachten of gedrag bij het Ikazia Ziekenhuis komen, worden direct geholpen naar passende zorg. Het Ikazia Ziekenhuis is hiermee het eerste ziekenhuis in de regio Rotterdam die dit doet. In samenwerking met 113 en het netwerk Samen Minder Suïcide is Ikazia op de Spoed Eisende Hulp een pilot gestart die werkt met de Sumona-methodiek (Suïcidepreventie, monitoring en nazorg). Patiënten worden doorverwezen naar casemanagers van Sumona. Zij bieden brede ondersteuning aan mensen die kampen met suïcidale gedachten én aan mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen.

Leonie, SEH verpleegkundige: ‘Iedereen heeft recht op goede psychische zorg. Het is belangrijk dat er korte lijnen en kortere wachttijden zijn voor het opstarten van zorg. Sumona draagt hieraan bij. Door een schakel te mogen zijn in het proces richting herstel hopen wij als Ikazia een stukje ondersteuning te kunnen bieden.’

Op de Spoed Eisende Hulp in Ikazia worden regelmatig patiënten gezien die vanwege een zelfmoordpoging medische zorg nodig hebben. Het komt ook voor dat patiënten, die vanwege een ander (medisch) probleem worden ingestuurd, worstelen met gedachten aan zelfdoding. Bijvoorbeeld doordat ze veel lichamelijke pijn hebben, onder hoge stress staan, of het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten. Doordat het Ikazia personeel is geschoold in het herkennen van deze signalen, kunnen zij direct het gesprek aangaan met deze patiënten.

Wanneer de patiënt in aanmerking komt, kan deze persoon aangemeld worden bij een betrokken Sumona team. Casemanagers van Sumona nemen binnen vijf werkdagen contact op met de patiënt. Er start dan een intensief hulpverleningstraject van een half jaar. In sommige gevallen kan dit tot twaalf maanden duren. Hiermee is er laagdrempelig contact, een luisterend oor, kunnen we passende zorg bieden en monitoren wij het suïciderisico. Daarnaast blijven we volgen of iemand de juiste zorg of hulp ontvangt. Dit is veel sneller dan via de reguliere manier, de psychiatrie heeft inmiddels een wachttijd van maanden.