Contact Spoed
Tekstgrootte

Ruim twee ton voor onderzoek naar sneller herstel met antibiotica bij bloedvergiftiging

Subsidie voor studie

Voor patiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care kan bloedvergiftiging (sepsis) levensbedreigend zijn. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk met de juiste dosering antibiotica te starten. Dr. Corstiaan den Uil, intensivist in het Maasstad Ziekenhuis, onderzoekt of een hogere dosering antibiotica leidt tot sneller herstel van deze patiënten. In dit onderzoek werkt Den Uil samen met de IC-afdelingen van de vijf andere BeterKeten-ziekenhuizen, waaronder het Ikazia Ziekenhuis. Van Stichting BeterKeten ontvingen zij voor deze studie een subsidie van € 207.000,-. Vanuit Ikazia is Dr. Susanne Stads, intensivist-internist, bij de studie betrokken.

Voldoende antibiotica

Bij ernstig zieke patiënten met bloedvergiftiging werkt antibiotica anders. Het is belangrijk dat ze tijdens de eerste ziektedagen voldoende antibiotica toegediend krijgen. De huidige standaarddosering van antibiotica houdt hier onvoldoende rekening mee. Reden hiervoor is dat de dosering van antibiotica vaak is gebaseerd op studies waar gezonde vrijwilligers aan deelnemen. Het gevolg is dat de concentratie antibiotica bij IC-patiënten met bloedvergiftiging niet optimaal is en daardoor mogelijk minder effectief.

Bloedvergiftiging behandelen

Bij een te lage dosering gaan de bacteriën die bloedvergiftiging veroorzaken niet snel genoeg dood. Hierdoor blijven deze patiënten mogelijk langer ziek en bestaat een verhoogde kans op overlijden. De juiste medicatie in de juiste dosering toedienen voor de juiste periode is daarom essentieel om bloedvergiftiging bij een IC-patiënt te kunnen behandelen.

Algoritme

Eerder hebben de ziekenhuizen samen een algoritme ontwikkeld dat snel bepaalt of een hogere dosering antibiotica nodig is. Met deze studie wordt onderzocht of een verhoogde dosering leidt tot sneller herstel van de patiënt.

Stichting BeterKeten

De Stichting BeterKeten, die het onderzoek financiert, heeft als doel de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap te stimuleren en te verbeteren. Voor de zesde keer investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan deze studie er dit jaar één is.

Foto: Birgit Koch (Erasmus MC) en Corstiaan den Uil (Maasstad Ziekenhuis) nemen de symbolische cheque van €207.000 in ontvangst.