Contact Spoed
Tekstgrootte

Bernouw - van Tol, mw. Msc. J. (Jorinde)

Logopedist

Aandachtsgebieden:
-Stem;
-Afasie;
-Dysartrie;
-Dysfagie;
-Parkinson;
-Eet en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen.

Werken bij Ikazia

Ik werk sinds 2006 in het Ikazia Ziekenhuis met veel plezier. Ik houd van de dynamiek en afwisseling in het werk.

De opleiding ‘Logopedie’ is vrij breed. Ik heb ervoor gekozen me te specialiseren in stemstoornissen, logopedische behandeling bij neurologische aandoeningen en preverbale logopedie.
Na mijn studie logopedie heb ik ook psychologie gestudeerd.

Werkzaamheden en ervaring

In Ikazia werken we nauw samen met de KNO-artsen en ook met neurologen en longartsen. We draaien als logopedisten afwisselend het ‘Stemspreekuur’ met de KNO-artsen en hebben regelmatig overleg of contact over de behandeling van een patiënt. 

Naast stempatiënten zie ik ook regelmatig patiënten met hoest-en/of globusklachten en werk ik met de SPEICH-C methode die vaak effectief is. Subspecialisatie van mij gericht op stempatienten zijn de niet-organische stem-spraakstoornissen. Patiënten die langer dan drie weken hun stem kwijt zijn en bijvoorbeeld alleen kunnen fluisteren of heel anders spreken dan ze gewend zijn, behandel ik met de visualisatiemethode van Drost. 

Ik zie zowel patiënten poliklinisch als klinisch. Klinisch opgenomen patiënten zie ik voornamelijk als er sprake is van afasie (taalstoornis na bv een CVA), dysartrie (spraakstoornis) of dysfagie (slikstoornis). Behandeling hiervan gaat in nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen en andere paramedische disciplines. Ik geef voorlichting aan familie en naasten over wat logopedie biedt, bied compensatie strategieën aan en behandeling indien mogelijk

Op de kinderafdeling zie ik de prematuur geboren kindjes, kindjes met bijvoorbeeld syndroom van Down en andere kinderen die voedingsproblemen hebben. Samen met de verpleegkundigen en artsen bepalen we welke aanpassingen we kunnen doen en welke technieken we kunnen aanleren om de kinderen zo optimaal en veilig mogelijk te laten drinken