Contact Spoed
Tekstgrootte

Thijs - Visser, mw. M.F.

Internist- oncoloog
BIG nummer: 49911290001

Aandachtsgebied:
- Oncologie (aanspreekpunt voor kanker aan de urinewegen, vrouwelijke- en mannelijke (geslachts)organen;
- Palliatieve zorg;
- Algemene interne geneeskunde.

Werken bij Ikazia

Sinds november 2017 werk ik als internist-oncoloog in het Ikazia Ziekenhuis. Daar ben ik erg tevreden mee. Het behandelteam van het Ikazia Ziekenhuis is een warm collegiaal team, met goede klinische- en wetenschappelijke ervaringen.

Als internist – oncoloog werk je veel met andere specialismen samen en met collega’s die ondersteunende zorg geven aan patiënten. Dit gebeurt op het gebied van beweging, voeding en psychosociale ondersteuning. 

Naast de behandeling en begeleiding van patiënten en naasten met kanker die leiden tot genezing, begeleid ik ook patiënten en naasten waarvan de ziekte niet meer te genezen is. Deze palliatieve zorg (zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte) is erg belangrijk zowel in het ziekenhuis als thuis. Onze expertise hierin is groot en wordt landelijk en Europees erkend (o.a. ESMO certificering).

Opleiding

Mijn opleiding tot internist heb ik deels in Ikazia en deels in het Erasmus MC gevolgd. Voor specialisatie tot oncoloog heb ik gewerkt in het Erasmus MC Kankerinstituut, met name op de voormalige locatie Daniel den Hoed. 

Na afronden van mijn opleiding tot internist-oncoloog heb ik nog enige tijd in het Alexander Monro Ziekenhuis gewerkt als internist-oncoloog.

Werkzaamheden

 • Polikliniek oncologie Ikazia
 • polikliniek oncologie SMC (1 dagdeel);
 • Oncologisch centrum (3D);
 • verpleegafdeling oncologie 3B;
 • polikliniek algemene interne geneeskunde;
 • wetenschappelijk onderzoek; 
 • multidisciplinaire patiëntenbesprekingen;
 • coassistenten opleiding;
 • stagehouder palliatieve zorg;
 • palliatieve team.

Regiosamenwerking

 • Regionaal Oncologienetwerk CONCORD (onderdeel van Comprehensive Cancer Network Zuid West Nederland); 
 • Borstcentrum Zuid Holland Zuid (Ikazia Ziekenhuis – Maasstad Ziekenhuis – Spijkenisse Medisch Centrum – Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis – Erasmus Medisch Centrum);
 • Samenwerkingsverband Regio-oncologen Zuid Holland Zuid (Ikazia Ziekenhuis – Maasstad Ziekenhuis – Spijkenisse Medisch Centrum – Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis).

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het oncologisch centrum streven we ernaar om zoveel mogelijk patiënten binnen wetenschappelijk onderzoek te behandelen. Diverse nationale en internationale studies zijn lopend. Een overzicht van mijn wetenschappelijke publicaties is te vinden op Pubmed.

Nevenwerkzaamheden

 • Voorzitter palliatieve commissie, afronding opleiding cursus palliatieve zorg 2019;
 • Ondersteuningsconsulent (geschoold door stichting OOK);
 • Bestuurslid Borstcentrum ZuidHolland Zuid;
 • Coassistenten commissie;
 • Lid oncologiecommissie Ikazia;
 • CURA gespreksleider (moreel beraad).

Regionale en landelijke functies

 • Netwerk Interne oncologie en hematologie Zuid Holland Zuid;
 • ESMO designated centre for integrated and palliative care;
 • Internist oncoloog Spijkenisse Medisch Centrum;
 • Bestuursfunctie Borstcentrum ZuidHolland Zuid;
 • Lid regionale oncologiecommissie CONCORD.

Lidmaatschappen wetenschappelijke verenigingen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV); 
 • FMS;
 • ASCO;
 • ESMO palliatief;
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie;
 • NABON BOOG.