Contact Spoed
Tekstgrootte

Veel gestelde vragen over Ikazia rookvrij

Waarom is het Ikazia ziekenhuis rookvrij per 7 januari 2019?

Als rookvrij ziekenhuis willen wij voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers een prettige en gezonde omgeving nastreven. Dit betekent dat zowel het ziekenhuis als het terrein van het Ikazia Ziekenhuis per 7 januari 2019 volledig rookvrij zijn. Zo dragen we bij aan de best mogelijke zorg en gezondheid voor onze patiënten en medewerkers.

Ikazia sluit zich hiermee ook aan bij de landelijke beweging ‘Een rookvrije generatie’, het rookvrij opgroeien van kinderen. Een stap daarin is het rookvrij maken van ons eigen terrein.

Wat betekent rookvrij in de praktijk?


Rookvrij betekent dat in en rond het Ikazia Ziekenhuis een rookvrije zone is ingesteld. Met ingang van 7 januari 2019 mogen patiënten, bezoekers, medewerkers, passanten en leveranciers in de rookvrije zone niet meer roken.

Wat valt onder de rookvrije zone van het terrein van Ikazia?


Roken in het ziekenhuis was al langer verboden. Buiten het ziekenhuis is het rookvrije gebied te herkennen aan de blauwe lijnen en de borden en tegels met het logo van de ‘Rookvrije Generatie’. Hiermee geven we aan waar de rookvrije zone begint en eindigt en wijzen we iedereen op de nieuwe gedragsregel.

Waar kunnen mensen nu roken?


Buiten de rookvrije zone van het ziekenhuisterrein kunnen mensen roken.

Voor welke rookwaar geldt het verbod?


Het verbod geldt voor het roken van sigaretten, sigaren, pijptabak, als ook voor de e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’, zoals de iQos/Heets en alle andere rookgerei.

Hoe wordt er gehandhaafd als blijkt dat toch wordt gerookt binnen de rookvrije zone?


In principe handhaven we met z’n allen: zowel medewerker, arts, vrijwilliger, en ook patiënt en bezoek kan dit doen. Iedereen die ziet dat op het terrein (de rookvrije zone) toch wordt gerookt, kan betreffende persoon vriendelijk aanspreken en wijzen op het geldende rookbeleid van het ziekenhuis. Mocht er een vervelende situatie ontstaan, kan de beveiliging erbij worden geroepen. De beveiliging handhaaft niet alleen het rookverbod, wij doen dit allemaal!

Bent u of wordt u opgenomen in Ikazia?


Ikazia kan u in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel nicotinevervangende middelen. U kunt dit aangeven bij uw behandelend arts of een zorgverlener op de afdeling.

Samen ‘Beter voor Elkaar’


We vragen uw begrip voor de keuze om een rookvrij ziekenhuis te zijn. Onze patiënten, bezoekers en medewerkers zullen aan de veranderde situatie moeten wennen. Er moet een nieuwe norm van niet roken ontstaan. De ervaring van andere ziekenhuizen die de stap om rookvrij te worden al eerder zetten, is dat dit na enkele maanden al zo is.