Contact Spoed
Tekstgrootte

Donateur van het eerste uur de heer Van Tuijl

Voor de heer H.W. van Tuijl was het lidmaatschap van Vrienden van Ikazia een vanzelfsprekendheid.

“Toen ik het huis uit ging werd ik lid van de NCRV én van de stichting. Zo hoorde dat. Mijn vader was een van de grondleggers van de stichting InterKerkelijke Ziekenhuisbouwactie, waaruit Stichting Vrienden van Ikazia is voortgekomen. Hij hielp dominee G. Samsom geld inzamelen voor de bouw van het ziekenhuis. Dat werd zijn levenswerk.

Aan de ziekte TBC hield mijn vader heel slechte ogen over waardoor hij niet meer als bankbediende kon werken bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Hij bleef wel in dienst maar mocht zich vanuit huis inzetten voor de stichting. Mijn vader organiseerde in de regio van alles om donateurs te werven. Bijvoorbeeld avonden met een zangkoor. Ik kan het nog altijd dromen: Giro 368420. De stichting slaagde erin het eerste miljoen in guldens bijeen te brengen. Mijn vader zette zich daarnaast in als administrateur van de, aan Ikazia verbonden, kraaminrichting op Rotterdam-Zuid.”

De heer Van Tuijl is trots op het resultaat van de inspanningen van zijn vader. “Ik volg het nieuws over Ikazia op de voet. Ik ben blij met de goede naam die het ziekenhuis heeft en de hoge scores in tests.” Zelf komt de Ridderkerker eigenlijk nooit in Ikazia. “Gelukkig maar want dat betekent dat ik niets mankeer. Maar ik blijf lid want als een Van Tuijl kan ik mijn lidmaatschap natuurlijk niet opzeggen.”