Contact Spoed
Tekstgrootte

Afasie

Mensen met afasie hebben problemen met taal. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een beroerte (CVA), ongeluk, kanker of andere ziekte in de hersenen. 

De ernst van de afasie hangt af van de plek van de schade in de hersenen, iemands karakter, gezondheid en hoe goed die persoon was in taal voordat de schade in de hersenen is ontstaan.

Vormen van afasie

Er zijn verschillende vormen van afasie. Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van taal, spreken, lezen of schrijven. 

Sommige patiënten met afasie kunnen goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar hebben moeite met het vinden van woorden of het maken van juiste zinnen. Andersom komt ook voor, bijvoorbeeld dat patiënten met afasie wel gemakkelijk spreken, maar niet goed begrijpen wat er gezegd wordt. Voor andere patiënten is juist het lezen van een boek of het schrijven van een boodschappenlijst lastig of niet meer mogelijk.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt welke afasie problemen de patiënt heeft en geeft taaltraining en advies. De logopedie kan in het ziekenhuis gevolgd worden of op een andere plek die voor de patiënt het handigst is zoals een revalidatiecentrum, verpleeghuis of bij een logopedist in de buurt.

Wat is de kans op het verdwijnen van de klachten na hersenletsel?

De kans om beter te worden na het oplopen van schade aan de hersenen, is de eerste drie tot zes maanden het grootst. Het is daarom erg belangrijk om in deze periode logopedie te volgen. 

De afasie wordt goed onderzocht door de logopedist en de patiënt krijgt oefeningen die het begrijpen, spreken, lezen en schrijven kunnen verbeteren. Soms kan het nuttig zijn om een hulpmiddel te gebruiken, de logopedist zal hier advies over geven.

Het soort klachten en hoe ernstig deze zijn, bepaalt het resultaat van de behandeling. Soms blijven er problemen bestaan. De logopedist gaat dan samen met de patiënt en de familie actief op zoek naar mogelijke aanpassingen.

Samenwerking met andere specialisten

Bij de behandeling van patiënten met afasie werkt de logopedist in het Ikazia Ziekenhuis samen met artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de zorg.