Contact Spoed
Tekstgrootte

Logopedie

Heeft u problemen met spreken, taal, uw stem, horen, slikken of ademen? Uw huisarts of medisch specialist kan u hiervoor verwijzen naar de Polikliniek Logopedie van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.

Hier werken specialisten (logopedisten) die u kunnen helpen zodat u weer kunt spreken of eten en drinken zoals u gewend bent. 

Ook als u niet meer terug kunt komen op uw oude niveau, kan de logopedist u helpen door samen met u te zoeken naar aanpassingen.

Aandoeningen

Onze logopedisten werken op de polikliniek en op de verschillende verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Zij behandelen de volgende aandoeningen:

Stemspreekuur (Foniatrie)

Voor de behandeling van stemklachten is een speciaal stemspreekuur (foniatrisch spreekuur). De logopedisten werken hierbij samen met de KNO-artsen.

Samen onderzoeken zij uw stem en geven advies voor een behandeling.

Stemtherapie op maat

In Ikazia wordt ‘logopedie op maat’ aangeboden, dat wil zeggen: elke patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan. Hoe lang en hoe zwaar de therapie is, hangt af van de ernst van de stemklacht en eisen die aan uw stem gesteld worden. Stemtherapie kan bestaan uit een combinatie van:

  • Advies over goede zorg voor de stem (stemhygiëne);
  • Uitleg over hoe de stem werkt en de mogelijkheden;
  • Oefeningen voor het bewust worden en verbeteren van de stemtechniek: bijvoorbeeld het leren van een andere lichaamshouding, ademtechniek, toonhoogte of stemvolume;
  • Massagetechnieken om de spanning en beweging van het strottenhoofd te beïnvloeden;
  • Gesprekken over hoe om te gaan met de problemen van de stem in het dagelijks leven.

Ervaring

Onze logopedisten hebben veel ervaring met de begeleiding van professionele stemgebruikers zoals zangers, leerkrachten, acteurs, telefonisten en vertegenwoordigers.

Ook speelt de logopedist een hoofdrol bij stemrevalidatie na een stembandoperatie.

Samenwerking

Om u de beste zorg te bieden, werken de logopedisten veel samen met andere specialisten in het ziekenhuis zoals de longarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut en psycholoog. Ook met specialisten buiten Ikazia wordt veel samengewerkt, zoals bedrijfsartsen en zangpedagogen.

Vooral bij de behandeling van stemklachten bij zangers is de samenwerking met de zangpedagoog erg belangrijk.

Let op! Voor een afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist nodig.

Telefoonnummer
010-297 53 50
E-mailadres
logopedie@ikazia.nl
Spreekuren
Maandag t/m Vrijdag
08.15 - 16.30 uur
Polikliniek
Routewijzer (59)

Algemene folders