Contact Spoed
Tekstgrootte

Zwangerschapsdiabetes

Bij zwangerschapsdiabetes is de regeling van de bloedsuikerspiegel (suiker) in het bloed verstoord tijdens de zwangerschap. De hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed wordt geregeld door het hormoon insuline. Onder invloed van insuline wordt het voor lichaamscellen mogelijk glucose op te nemen.

Normaal gesproken vangt het lichaam de verminderde werking van insuline op door extra insuline aan te maken. Bij zwangerschapsdiabetes gebeurt dat niet of onvoldoende. Daardoor wordt de glucosewaarde in het bloed te hoog. Meestal ondervindt u daar op korte termijn zelf nog geen klachten van. Het is echter wel belangrijk de bloedglucosewaarden zo normaal mogelijk te houden met het oog op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Er is sprake van zwangerschapsdiabetes wanneer in het laboratorium door middel van een orale glucose tolerantie test is vastgesteld dat de glucosewaarde (hoeveelheid glucose in het bloed) te hoog is. Bij een zwangerschap is het van belang dat de glucosewaarde zo veel mogelijk binnen normale waarden blijft.

Zwangerschapsdiabetes ontstaat meestal na de 24e week van de zwangerschap. Het is niet altijd te zeggen waarom een vrouw zwangerschapsdiabetes ontwikkelt. We weten wel dat het vaker voorkomt bij vrouwen:

  • waarbij type 2 diabetes mellitus voorkomt in de familie (vader/moeder/broers/zussen);
  • die in een eerdere zwangerschap ook zwangerschapsdiabetes hebben gehad;
  • die in het verleden een kindje hebben gekregen met een geboortegewicht boven de 4000 gram;
  • een andere etnische achtergrond hebben. Er komt meer zwangerschapsdiabetes voor bij vrouwen met een Hindoestaanse, Marokkaanse of Turkse achterrond;
  • met overgewicht voor dat zij zwanger werden.


Gevolgen voor het kind
Het kind krijgt via de placenta voedingsstoffen uit het bloed van de moeder. Een te hoge glucosewaarde bij de moeder leidt direct tot een verhoogde toevoer bij het kind. Dit kan de groei van het kind zodanig beïnvloeden dat er een grotere kans op een verhoogd geboortegewicht (macrosomie) bestaat. Daarnaast kunnen sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel tot gevolg hebben dat de rijping van de longen bij de baby langzamer verloopt. Een te hoog geboortegewicht kan tijdens de bevalling voor extra problemen zorgen. Verder zijn er aanwijzingen dat kinderen met een te hoog geboortegewicht een groter risico hebben om later in het leven zelf diabetes te ontwikkelen.

Hoge glucosespiegels tijdens de laatste periode van de zwangerschap leiden bij het kind tot een verhoogde insulineafgifte. Wanneer na de bevalling de toevoer van glucose vanuit de placenta (moederkoek) wegvalt, heeft het kind in dat geval een groter risico op het krijgen van een te lage bloed­ glucosewaarde, wat problematisch kan zijn voor het kind. Een goede en tijdige verbetering van de bloedglucosewaarden bij de moeder kan deze risico's verkleinen.

Gevolgen zwangerschapsdiabetes

Wanneer als de gevolg van de zwangerschapsdiabetes het kindje te groot wordt, kan dit bij de moeder schade veroorzaken tijdens de bevalling.

Zwangerschapsdiabetes is een waarschuwing voor de toekomst. De kans op het krijgen van blijvende diabetes in de eerste tien jaar na uw zwangerschap is veertig tot vijftig procent hoger dan bij vrouwen die tijdens de zwangerschap geen diabetes hebben gehad. Bovendien ontstaat bij een volgende zwangerschap bijna altijd opnieuw diabetes. U kunt de kans op diabetes zo klein mogelijk houden door:

  • een gezond gewicht (passend bij uw leeftijd en lichaamsbouw);
  • voldoende lichaamsbeweging;
  • een gezond voedingspatroon.

Het is dus van belang om zo gezond mogelijk te leven. Daarmee vermindert u de kans op diabetes. Behandeling zwangerschapsdiabetes>>

Behandeling

Wanneer u bent doorverwezen door de verloskundige of gynaecoloog voor een orale glucose tolerantie test en hieruit naar voren is gekomen dat u zwangerschapsdiabetes heeft komt u onder behandeling van het Diabetes Kenniscentrum van het Ikazia Ziekenhuis.

U zal voor een groepsconsult worden uitgenodigd. Tijdens dit groepsconsult bezoekt u samen met aan aantal andere vrouwen met zwangerschapsdiabetes de internist, diabetesverpleegkundige en diëtiste. Deze middag neemt zo een twee uur van uw tijd in beslag. Tijdens deze middag ontvangt u informatie over het onderwerp zwangerschapsdiabetes, krijgt u informatie omtrent het dieet dat u moet volgen en leert u hoe u zelf uw bloedsuiker kan meten.

U gaat thuis zelf uw bloedsuikers controleren op bepaalde momenten van de dag. We noemen dit een dagcurve. In de week na het groepsconsult maakt u vier dagen een dagcurve. 

In de week volgend op het groepsconsult geeft u deze door aan de diabetesverpleegkundige via de mail: diabetes@ikazia.nl. U vermeldt hierbij uw naam, geboortedatum en dat u zwanger bent. De diabetesverpleegkundige beoordeelt de dagcurves. 

Op dinsdag ontvangt u bericht van de diabetesverpleegkundige terug of uw bloedsuikers vallen binnen de streefwaardes. Wanneer uw bloedsuikers niet vallen binnen de streefwaardes moet u diezelfde week terug komen op de polikliniek zwangerschap en diabetes. 

De polikliniek zwangerschap en diabetes is iedere donderdag van 09.30-12.00 uur. U ontvangt het exacte tijdstip waarop u moet komen van de diabetesverpleegkundige.