Contact Spoed
Tekstgrootte

Gemengde incontinentie

Gemengde incontinentie is een combinatie van aandrangsincontinentie en stressincontinentie.

Behandeling

Nadat de diagnose ‘gemengde incontinentie’ is vastgesteld, bespreekt de medisch specialist de verschillende behandelingsmogelijkheden met u. 

Meestal wordt eerst de aandrangsincontinentie behandeld. Mocht het nodig zijn, wordt daarna de stressincontinentie behandeld.