Contact Spoed
Tekstgrootte

Stemklachten

In Nederland werken meer mensen met hun stem dan met hun handen. Als de stem niet meer werkt zoals gewenst, kan dat vervelend zijn bij het doen van uw werk, hobby of bij het praten. Behandeling door de logopedist kan dan uitkomst bieden.

Wat is een stemprobleem?

Verschillende klachten kunnen wijzen op een stemprobleem:

 • heesheid;
 • schorheid;
 • keelpijn;
 • kuchen;
 • steeds minder stemvolume;
 • een keel die moe is. 

We spreken van een stemprobleem als u een merkt dat uw stem veranderd is en u uw stem minder goed kunt gebruiken.

Hoe ontstaat een stemprobleem?

Een stemprobleem kan ontstaan doordat er iets anders is aan de stembanden (zoals een poliep, knobbeltje, cyste, oedeem of stembandgroeve). Dan kan een operatie noodzakelijk zijn. 

Ook andere lichamelijke problemen kunnen leiden tot een stemprobleem, zoals luchtwegklachten, allergieën, infecties of een verlamming.

Soms is er niets mis met de stembanden, maar zijn er wél klachten. Dit kan veroorzaakt zijn door stemoverbelasting.
Voorbeelden van stemoverbelasting zijn: 

 • schreeuwen;
 • te laag;
 • te hoog;
 • te luid;
 • te gespannen;
 • te veel spreken. 

Ook hebben stress en roken vaak een negatieve invloed op de stem. Meestal zijn het een paar factoren samen die een stemprobleem veroorzaken.

Stemonderzoek

Mensen met stemproblemen kunnen door de huisarts verwezen worden naar de KNO-arts en de logopedist voor een stemonderzoek. Het stemonderzoek wordt gedaan tijdens het stemspreekuur (foniatrisch spreekuur)

Tijdens het stemspreekuur wordt duidelijk of er iets te zien is op de stembanden. U krijgt tijdens het spreekuur ook advies voor behandeling.

Stemtherapie

Eén van de behandelingen is stemtherapie volgen. Stemtherapie richt zich op het verbeteren van uw stemgebruik en het omgaan met de stemproblemen die er zijn. Het doel is dat u met zo min mogelijk nadelen uw werk, hobby of sociale activiteiten kunt uitvoeren.

Als u voor stemtherapie naar de logopedist gaat, krijgt u eerst een uitgebreid gesprek en doet de logopedist een stemonderzoek. 

Tijdens het stemonderzoek wordt onder andere gekeken naar de volume, kwaliteit, techniek en het bereik van uw stem (toonhoogte en luidheid). Daarna bespreekt de logopedist met u welke therapie bij uw klachten past.

Stemtherapie is bedoeld voor alle mensen die last hebben van hun stem. Of stemtherapie ook nuttig is voor kinderen, verschilt per kind.