Contact Spoed

Scholingsagenda

POH scholing 27 november 2019

In het najaar van 2019 organiseert de Afdeling Longziekten van het Ikazia ziekenhuis een tweetal scholingsbijeenkomsten voor de praktijkondersteuner, de longverpleegkundige en de huisarts uit de regio Rotterdam e.o.

Het doel van de scholingsbijeenkomsten is het vergroten van de kennis en de kwaliteit van zorg omtrent de longpatiënt te optimaliseren. Wij verstrekken up-to-date informatie over bijvoorbeeld de nieuwe NHG Stoppen met Roken en nieuwe inhalatiemedicatie. Tevens is er ruimte voor het bespreken van moeilijke casussen.

Er is voor 3 uur accreditatie aangevraagd. 

De tweede is op woensdag 27 november met als thema: "COPD en longkanker”


Bekijk hier het programma.

Aanmeldingsformulier POH scholing 27 november 2019

POH symposium 11 februari 2020

Op dinsdag 11 februari organiseert Ikazia een symposium voor de POH en doktersassistenten met als onderwerp: "Het vrouwenhart".

Loes Klieverik, cardioloog, gespecialiseerd in het vrouwenhart zal deze avond de voordracht verzorgen.
De avond start om 17.00 uur met een warm buffet en het programma duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

Voor de scholing wordt twee uur accreditatie aangevraagd bij de NVvPO.

Aanmeldingsformulier POH symposium 11 februari 2020