Contact Spoed
Tekstgrootte

Geestelijke verzorging

ds. Lida Tamminga

Lida Tamminga (1962) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nadat zij 15 jaar gemeentepredikant was geweest, kwam zij in 2008 naar Rotterdam om geestelijk verzorger te worden in het Ikazia Ziekenhuis.

“In het ziekenhuis ben ik er voor iedereen die behoefte heeft aan gesprek. Mensen hebben het soms moeilijk. Dan helpt het als je je hart kunt luchten… “

Geregistreerd geestelijk verzorger

Ds. Tamminga heeft na haar studie nog de klinisch pastorale vorming (KPV training) gedaan in Zon en Schild in Amersfoort.

Zij staat ingeschreven in het register van Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit betekent dat erop wordt toegezien dat de Geestelijk Verzorger zich blijft scholen en ontwikkelen.

ds. Martijn Weststrate

Martijn Weststate (1985) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Na zijn studie werkte hij onder andere als pastoraal werker in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven en later als buurtpastor/missionair predikant bij Licht op Zuid in Rotterdam-Zuid.

"Als geestelijk verzorger ben ik er voor patiënten en hun familie, maar ook voor zorgmedewerkers. Iedereen mag bij me aankloppen voor een gesprek, luisterend oor of gebed."

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid

Kerkelijk gesproken vallen de beide geestelijk verzorgers van het Ikazia Ziekenhuis onder de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid.

Algemene folders