Contact Spoed

IC Nazorg polikliniek

Een opname op de Intensive Care is een erg ingrijpende gebeurtenis die kan leidden tot lichamelijke en psychische klachten. IC-patiënten kunnen zich meestal nog maar weinig herinneren van de opname. Door vage herinneringen kunnen angstdromen ontstaan maar ook andere klachten, bijvoorbeeld slaapstoornissen, concentratieproblemen, verminderde eetlust en somberheid.

Ikazia voelt zich betrokken bij haar patiënten en hun naasten. Om hen te ondersteunen, ontvangen patiënten ongeveer drie maanden na ontslag een uitnodiging voor een bezoek aan de IC nazorg polikliniek.

Tijdens de afspraak

Tijdens de afspraak hebben zij een gesprek met een intensivist en een IC nazorgverpleegkundige. 

De IC nazorgverpleegkundigen vertellen dat de meeste patiënten gehoor geven aan de uitnodiging. ‘Zij willen graag de arts spreken die hen heeft behandeld en hebben vaak veel vragen over hun IC-opname. Tijdens het gesprek met de arts kunnen veel onduidelijkheden worden weggenomen.” 

Deze gesprekken helpen de patiënt met de verwerking van de opname.

Team

Op de polikliniek IC Nazorg werken mw. Dr. A.F.C. Schut, intensivist en Caroline Goedegebuur, Linda den Hartigh en Stephanie Vink, IC-verpleegkundigen.