Contact Spoed
Tekstgrootte

IC Nazorg polikliniek

Een opname op de Intensive Care is een erg ingrijpende gebeurtenis die kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. IC-patiënten kunnen zich meestal nog maar weinig herinneren van de opname. Door vage herinneringen kunnen angstdromen ontstaan maar ook andere klachten, bijvoorbeeld slaapstoornissen, concentratieproblemen, verminderde eetlust en somberheid.

Als u in aanmerking komt voor de IC-nazorg polikliniek krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wilt u zelf nazorg dan kunt u dit natuurlijk altijd laten weten.

Tijdens de afspraak

Tijdens de afspraak hebben patiënten en hun naasten een gesprek met een intensivist en een IC nazorgverpleegkundige. 

De IC nazorgverpleegkundigen vertellen dat de meeste patiënten gehoor geven aan de uitnodiging. ‘Zij willen graag de arts spreken die hen heeft behandeld en hebben vaak veel vragen over hun IC-opname. Tijdens het gesprek met de arts kunnen veel onduidelijkheden worden weggenomen.” 

Deze gesprekken helpen de patiënt met de verwerking van de opname.

Team

Op de polikliniek IC Nazorg werken naast een intensivist ook een aantal IC-verpleegkundigen.

Algemene folders