Contact Spoed
Tekstgrootte

Transfer/ Nazorg

Heeft u na uw ontslag uit het Ikazia ziekenhuis meer zorg nodig dan uw familie of andere mantelzorgers kunnen bieden? De transferverpleegkundige helpt met het regelen van de nazorg binnen de bestaande mogelijkheden en de huidige wet- en regelgeving. 

Daarnaast speelt de reden van uw ziekenhuisopname ook een rol of u in aanmerking komt voor nazorg.

Wat u zelf kunt regelen?

  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Kleine zorghulpmiddelen zoals een rolstoel of po-stoel
  • Koop-/ huurmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of elleboogkrukken
  • Persoonsalarmering
  • Maaltijdvoorzieningen en boodschappen

Wat kan de transferverpleegkundige regelen?

  • contact opnemen met de thuiszorginstelling over de zorginzet;
  • aanmelden voor revalidatie of reactivering in een zorginstelling;
  • aanvragen van hulpmiddelen die u thuis wilt gaan gebruiken;
  • aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ;
  • aanvragen van verpleging thuis via uw ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld injecteren, infuuspomp).

Opname in zorginstelling

De transferverpleegkundige neemt contact met u op als u in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of een zorginstelling voor kortdurende zorg. U kunt dan uw voorkeur voor een instelling aangeven.

Als er een wachtlijst is in de instelling van uw keuze, dan kunt u hier niet op wachten in het ziekenhuis. De transferverpleegkundige regelt in overleg met u een opname in een andere instelling, waar wel gelijk plek is.

Als u hier niet mee akkoord gaat, worden de kosten van uw langere verblijf in het ziekenhuis in rekening gebracht.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Heeft u een PGB? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de nazorg. In overleg kan in sommige situaties wel revalidatie worden
geregeld.

Indicatie en eigen bijdrage

Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van het zogenaamde indicatiebesluit voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit indicatiebesluit is belangrijk, omdat u zonder een indicatiebesluit geen zorg vanuit de WLZ kunt ontvangen.

Wijkverpleging en revalidatie in een zorginstelling vallen onder de zorgverzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Telefoonnummer
010-297 5069
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.00 uur

Patiëntenfolders

Algemene folders