Contact Spoed
Tekstgrootte

Transfer/ Nazorg

Heeft u na uw ontslag uit het Ikazia Ziekenhuis thuiszorg of een andere vorm van zorg nodig? De transferverpleegkundige helpt u dit regelen. 

Samen met u of uw naasten bepaalt de verpleegkundige welke zorg u nodig heeft en zorgt ervoor dat die zorg geregeld wordt.

Wie is de transferverpleegkundige?

Onze transferverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de bemiddeling van nazorg voor patiënten die uit Ikazia worden ontslagen.

De transferverpleegkundige werkt nauw samen met verschillende thuiszorginstellingen en
zorginstellingen en met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat kan de transferverpleegkundige voor u doen?

 • u en uw naasten informeren over de mogelijkheden van nazorg bij ontslag;
 • contact opnemen met de thuiszorginstelling over de zorginzet;
 • aanvragen voor revalidatie in een zorginstelling;
 • adviseren en bemiddelen bij tijdelijke plaatsing in verpleeg- of zorginstelling
 • aanvragen van hulpmiddelen die u thuis wilt gaan gebruiken;
 • aanvragen van wijkverpleging;
 • aanvragen van een zorgindicatie bij het CIZ;
 • aanvragen van verpleging thuis via uw ziektekostenverzekering (bijvoorbeeld
  injecteren, infuuspomp).

Opname in zorginstelling

De transferverpleegkundige neemt contact met u op als u in aanmerking komt voor opname in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of een zorginstelling voor kortdurende zorg. U kunt dan uw voorkeur voor een instelling aangeven.

Als er een wachtlijst is in de instelling van uw keuze, dan kunt u hier niet op wachten in het ziekenhuis. De transferverpleegkundige regelt in overleg met u een opname in een andere instelling, waar wel gelijk plek is.

Als u hier niet mee akkoord gaat, worden de kosten van uw langere verblijf in het ziekenhuis in rekening gebracht.

Waar kan de transferverpleegkundige u helaas niet mee helpen?

 • aanvraag voor huishoudelijke hulp;
 • huisvestingsproblemen;
 • aanvragen voor langdurig verblijf in een zorginstelling.

Voor deze aanvragen kunt u terecht bij uw eigen gemeente en bij het CIZ.

Indicatie en eigen bijdrage

Het CIZ is verantwoordelijk voor het afgeven van het zogenaamde indicatiebesluit voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit indicatiebesluit is belangrijk, omdat u zonder een indicatiebesluit geen zorg vanuit de WLZ kunt ontvangen.

Wijkverpleging en revalidatie in een zorginstelling vallen onder de zorgverzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Telefoonnummer
010-297 5069
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.00 uur

Patiëntenfolders

Algemene folders