Contact Spoed

Dagbehandeling en Kort verblijf

Een verblijf in het ziekenhuis is altijd spannend en nooit echt leuk. Zeker niet voor kinderen. In Ikazia proberen we het zo fijn mogelijk te maken voor onze patiëntjes. 

Op de kinderdagbehandeling doen we dat door goede voorlichting vooraf en speciale aandacht tijdens het verblijf. 

Voorlichtingsmiddag

Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is er een voorlichtingsmiddag voor kinderen die binnenkort geopereerd worden. Tijdens deze middag legt onze medisch pedagogische zorgverlener uit wat er allemaal gebeurt voordat je geopereerd wordt. 

Kinderverpleegkundige

Als de kinderen naar het ziekenhuis komen staat de kinderverpleegkundige al klaar. Zij wijst de kinderen hun bed. Die is altijd herkenbaar aan de fleurige ballon. 

Daarna helpt ze de kinderen in hun eigen vertrouwde pyjama en brengt ze naar de operatiekamer. 

Ouders en verzorgers dichtbij

Een kind is vaak minder bang als vader of moeder erbij is op het moment dat de narcose wordt gegeven. Ook bij het wakker worden, is het fijn als er een ouder of verzorger is. 

Een ouder of verzorger kan daarom altijd mee naar de voorbereidingskamer op de operatieafdeling.

Nachtje blijven

Als uw kind een nachtje in het ziekenhuis moet blijven dan gebeurt dit op de kinderafdeling. Hier is namelijk ook 's nachts een kinderverpleegkundige aanwezig. 

Natuurlijk mag een ouder of verzorger ook blijven slapen.

Naar huis

Na de operatie gaat uw kind eerst terug naar de afdeling. Daar overlegt de kinderverpleegkundige met de arts wanneer uw kind naar huis mag. 

Zodra dit mag, krijgt u adviezen mee voor medicijnen of uitleg over speciale oefeningen. Soms krijgt u ook een brief mee voor de huisarts, zodat deze ook goed op de hoogte is. 

De volgende dag belt de kinderverpleegkundige altijd even om te vragen of alles goed gaat.