Contact Spoed
Tekstgrootte

Polikliniek Kaakchirurgie Haringvliet Rotterdam

De Havenpolikliniek Kaakchirurgie heeft een andere naam. De polikliniek heet nu Polikliniek Kaakchirurgie Haringvliet.

Wat betekent dit voor u?

Inschrijven
Bent u patiënt van het voormalige Havenziekenhuis en bezoekt u de Polikliniek Kaakchirurgie? Dan schrijft u zich eerst opnieuw in bij de balie van de Havenpolikliniek Kaakchirurgie op de 3de etage. We verzoeken u voor het inschrijven de juiste documenten mee te nemen. Op de polikliniek wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen. Hiermee geeft u het Ikazia Ziekenhuis toestemming om uw behandeling voort te zetten en uw medische gegevens over te dragen.

Spreekuur

De polikliniek blijft beschikbaar in het gebouw van het voormalige Havenziekenhuis. U kunt bij de Havenpolikliniek Kaakchirurgie terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu. Ook de kleinschalige persoonlijke omgeving blijft hetzelfde.

Behandeling

Moet u worden opgenomen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een operatie of dagbehandeling? Dan wordt u opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Bekijk hier de route naar Ikazia.

Na uw opname

Na uw opname in het Ikazia Ziekenhuis moet u wellicht nog terugkomen voor een controleafspraak. Deze afspraak vindt plaats in de Havenpolikliniek.

Heeft u een vraag?

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Het Havenziekenhuis is sinds 1 oktober 2017 omgevormd tot Havenpolikliniek. Dat betekent dat de zorg in de Havenpolikliniek wordt geleverd onder de verantwoordelijkheid van verschillende Rotterdamse ziekenhuizen. Vanaf januari 2018 valt de Havenpolikliniek Kaakchirurgie onder de verantwoordelijkheid van het Ikazia Ziekenhuis.

 • U kunt bij de Havenpolikliniek Kaakchirurgie terecht voor poliklinische afspraken en poliklinische behandelingen. Alleen als er een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een operatie, dan vindt deze plaats bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De controleafspraken vinden weer plaats bij de Havenpolikliniek.

 • Voor u als patiënt verandert er verder niets. Het team, de kaakchirurgen en de kleinschalige persoonlijke omgeving blijven hetzelfde.

 • Nee, de Havenpolikliniek Kaakchirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 16.30 uur te bereiken op 010 - 290 2400.

 • De polikliniek gaat met andere ICT-systemen en spreekuurindelingen werken. Als u een afspraak gepland heeft, kan het daarom voorkomen dat u een andere dag of tijd krijgt voor uw afspraak. Als dat het geval is, krijgt u hierover een aparte brief. Hoort u niets, dan blijft uw afspraak gelijk.

 • U bent altijd vrij in uw keuze voor een ziekenhuis. Als u naar een ander ziekenhuis wilt gaan dan kunt u bezwaar aantekenen door het bezwaarformulier (pdf) naar de Havenpolikliniek terug te sturen. Uw medisch dossier kunt u opvragen door een verzoek in te dienen bij de Havenpolikliniek.

 • Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

  • U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een kopie op te vragen via de Havenpolikliniek;
  • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
  • U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier (of delen) te laten verwijderen. 

  De zorgverlener moet uw verzoek om verwijdering van dossierinformatie in principe uitvoeren, tenzij: 

  • De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
  • De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
  • U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.

  Het verwijderen van uw gegevens kan nadelen hebben voor uw verdere behandeling.

 • Uw dossier blijft bij uw behandelend arts. Als u niet wilt dat hij of zij nog toegang heeft tot uw medisch dossier, dan verzoeken wij u dit via het bezwaarformulier aan de Havenpolikliniek door te geven. Uw arts houdt wel een kopie van het dossier om aan zijn of haar dossierverplichting conform de wet (WGBO: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) te kunnen blijven voldoen.

 • Ja, dat kan door middel van het indienen van een verzoek om een afschrift van uw dossier. U kunt dit verzoek indienen bij: Havenpolikliniek, postbus 70031, 3000 LN Rotterdam t.a.v. Zorgadministratie.

 • Dat gebeurt pas wanneer:

  • Overheveling van zorg een feit is en/of
  • U voor onderzoek of behandeling wordt ingepland in het Ikazia Ziekenhuis.
  • En u geen bezwaar heeft aangetekend tegen inzage in uw medische gegevens.

  Alleen uw hoofdbehandelaar en de zorgverleners die bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken, krijgen inzage in uw dossier.

 • Dat kunt u doen door het bezwaarformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar het Havenziekenhuis. Het retouradres staat op het formulier.

 • Daarvoor hoeft u niets te doen, dat gebeurt automatisch.

 • Ja, wanneer het om een vervolgbehandeling gaat op de reeds bestaande behandeling.
  Daarover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Informeer voor nieuwe behandelingen altijd eerst bij uw zorgverzekeraar.

 • De medewerkers van uw behandelend arts geven het verzoek tot opname door aan Ikazia. U wordt vervolgens door Ikazia benaderd voor een afspraak en ontvangt informatie over de verdere procedure.

 • Ja, u komt dan in de Havenpolikliniek Kaakchirurgie van het Ikazia Ziekenhuis. Voor de inschrijving moet u het volgende meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
  • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of –polis).
  • Een verwijsbrief van de tandarts, behalve als uw tandarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.
 • U ontvangt van het Ikazia Ziekenhuis een bevestiging van uw onderzoek of behandeling met daarin informatie wat u mee moet nemen en hoe u zich moet voorbereiden.

 • Ja, die informatie is opgenomen in uw medisch dossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de behandeling, dan is ook informatie over medicijnen bekend in het ziekenhuis.

 • De datum van uw (controle) afspraak ontvangt u tijdens het ontslaggesprek in het ziekenhuis en wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Uw ontslagbrief wordt verzonden naar uw huisarts.

 • Op de website van Ikazia vindt u informatie over het indienen van een klacht

  Op de website vindt u ook informatie over adresgegevens, de route, bereikbaarheid met openbaar vervoer, parkeren en vervoer naar het Ikazia Ziekenhuis.

Telefoonnummer
010- 290 24 00
Spreekuren
maandag t/m vrijdag
08.15 - 16.30 uur

Adres:
Haringvliet 72
3011 TG Rotterdam

Voor parkeren gelden de tarieven van Rotterdam centrum

Algemene folders